Vinaphone – Dịch vụ gia tăng

1. Giới thiệu dịch vụ 2Friends:   Dịch vụ 2Friends cho phép các thuê bao trả trước VinaPhone có thời gian hoạt động ≥ 180 ngày kể từ ngày kích hoạt hòa mạng có thể chuyển tiền từ tài khoản điện thoại trả trước của minh sang tài khoản của thuê bao trả trước VinaPhone khác.   2. Đăng ký sử dụng dịch vụ: Hiện nay VinaPhone cho phép khách hàng đăng ký bằng 02 hình thức (Tin nhắn SMS, USSD và website http://2friends.vinaphone.com.vn)   2.1. Đăng ký qua tin nhắn:   Để có thể sử dụng dịch vụ 2Friends (chuyển tiền cho thuê bao trả trước VinaPhone khác), các thuê bao trả trước VinaPhone phải đăng ký sử dụng dịch vụ.

và gửi tới số 999 (dấu _ là dấu khoảng trống). Trong trường hợp thành công, hệ thống sẽ trả về tin nhắn thông báo đổi mật khẩu thành công và kèm theo mật khẩu mới.

 • Lấy lại mật khẩu: Để lấy lại mật khẩu, soạn tin nhắn với cú pháp: “MK” và gửi tới số 999. 

Lưu ý: Trong trường hợp soạn tin nhắn yêu cầu lấy lại mật khẩu tới số 999 thành công, hệ thống sẽ tạm dừng dịch vụ của thuê bao đó. Sau 24h kể từ lúc thuê bao nhắn tin đề nghị lấy lại mật khẩu tới số 999, hệ thống mới nhắn tin trả về thông báo mật khẩu đang sử dụng của thuê bao.Sau khi nhận được SMS thông báo mật khẩu, thuê bao mới có thể sử dụng dịch vụ 2Friends bình thường.

  2.2. Đăng ký qua website:  

Để đăng ký và sử dụng dịch vụ 2Friends qua website, mời quý khách truy nhập website: http://2friends.vinaphone.com.vn

  3. Hủy đăng ký sử dụng dịch vụ   Trong trường hợp thuê bao muốn hủy đăng ký dịch vụ, soạn tin nhắn với cú pháp: HUY và gửi tới số 999. Trong trường hợp thành công, hệ thống sẽ hủy đăng ký dịch vụ 2Friends của thuê bao đó và có SMS thông báo. Trong trường hợp thuê bao muốn sử dụng dịch vụ 2Friends thì phải đăng ký lại dịch vụ với mật khẩu được cấp mới.   4. Sử dụng dịch vụ   – Dịch vụ 2Friends cho phép các thuê bao trả trước VinaPhone chuyển tiền theo nguyên tắc: Tài khoản chính chuyển sang Tài khoản chính, không được phép chuyển từ Tài khoản phụ hoặc Tài khoản chính sang Tài khoản phụ và ngược lại.

– Để thực hiện chuyển tiền cho thuê bao trả trước VinaPhone khác, thuê bao trả trước VinaPhone đã đăng ký sử dụng dịch vụ có thể sử dụng một trong hai cách sau:

 • Cách 1: Chuyển tiền qua SMS bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp và gửi tới số 999, câu lệnh cụ thể như sau:
  • Để thực hiện chuyển tiền từ tài khoản chính sang tài khoản chính, thuê bao chuyển tiền soạn tin nhắn với cú pháp:
   • CT_Mật khẩu_SĐT nhận tiền_Số tiền chuyển và gửi tới số 999 (trong đó: dấu _ là dấu khoảng trống).
 • Cách 2: Chuyển tiền qua giao thức USSD
  • Để thực hiện chuyển tiền từ tài khoản chính sang tài khoản chính, thuê bao chuyển tiền bấm:
   • *999*MatKhau*SĐT NhanTien*SoTienChuyen#OK
5. Một số lưu ý khi sử dụng dịch vụ   – Thuê bao chuyển tiền:

 • Thuê bao trả trước VinaPhone có thời gian hoạt động ≥ 180 ngày kể từ ngày kích hoạt hòa mạng có thể đăng ký và sử dụng dịch vụ 2Friends (bắt đầu thực hiện từ ngày 08/04/2009).
 • Thuê bao đang hoạt động cả 2 chiều tại thời điểm chuyển tiền;
 • Số dư trong tài khoản điện thoại lớn >= (số tiền cần chuyển + phí dịch vụ).

Thuê bao nhận tiền: Thuê bao nhận tiền có thể là 1 trong 3 loại thuê bao sau:

 • Thuê bao trả trước đang hoạt động (bao gồm cả thuê bao vừa mới hòa mạng);
 • Thuê bao trả trước bị khóa 01 chiều;
 • Thuê bao trả trước bị khóa 02 chiều và còn trong thời hạn giữ số trên hệ thống.

Số tiền và số ngày sử dụng được chuyển

 • Số tiền chuyển là bội số của 1.000 đồng; số tiền được chuyển tối đa trong 1 lần là 50.000 đồng, tối thiểu là 1.000 đồng.
 • Thuê bao chuyển tiền không bị trừ ngày sử dụng, thuê bao nhận tiền trong trường hợp là thuê bao đang hoạt động (mở 2 chiều) trên mạng thì chỉ được cộng thêm tiền vào tài khoản; trường hợp thuê bao nhận tiền là thuê bao đang bị khóa 1 chiều hoặc 2 chiều thì được cộng cả tiền và ngày sử dụng (số ngày được cộng thêm tương đương số ngày của mệnh giá nạp thẻ dịch vụ Eloadcận trên) vào tài khoản.
  6. Phí dịch vụ   – Phí sử dụng dịch vụ là 1.000 đồng/01 lần chuyển tiền thành công.

– Phí dịch vụ được trừ vào Tài khoản chính của Thuê bao chuyển tiền.


[elementor-template id=”4416″]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *