Tổng hợp khuyến mãi USB 3G tại phukiendienthoaivn.com

STT

Tên Sản Phẩm

Giá Bán Siêu Thị

Khuyến Mãi

Tặng

Đ/Mb

Quy Ra Tiền

Giá Online

Diễn Giải

Tiền(đg)

DLượng (MB)

Tháng

1 USB Connect Internet 3G_Huawei E1550 599,000 Sim Vina/Mobi 50.000 vnđ -KMSim Vina/Mobi Broadband -KM 160,000 0 0 0 160,000 599,000 Tặng Sim 50K, TK: 160K 2 USB D-com Viettel 3G (7.2M) 780,000 Sim D-com Viettel 3G -KM 120,000 0 5 65 600,000 699,000 – tặng 50k trong tài khoản gốc (1 lần duy nhất)- tặng 100k trong tài khoản KM (1 lần duy nhất)- tặng 1.5G vào mỗi tháng. (x12 tháng có điều kiện) 3 USB Fast Connect E153 Mobi 3G ( 3.6M ) 599,000 Sim Vina/Mobi Broadband -KM/Sim Mobifone fastconnect 65k – 1.5GB   1,500 8 65 780,000 549,000 Mỗi tháng 1,5Gb (8 tháng) 4 USB Fast Connect E173 Mobi 3G (7.2 M) 799,000 Sim Vina/Mobi Broadband -KM/Sim Mobifone fastconnect 65k – 1.5GB   1,500 8 65 780,000 719,000 Mỗi tháng 1,5Gb (8 tháng) 5 USB Fast Connect E1750 Mobi 3G (7.2M) 799,000 Sim Vina/Mobi Broadband -KM/Sim Mobifone fastconnect 65k – 1.5GB   1,500 8 65 780,000 799,000 Mỗi tháng 1,5Gb (8 tháng) 6 USB Fast Connect E1800 Mobi 3G (7.2M) 999,000 Sim Vina/Mobi Broadband -KM/Sim Mobifone fastconnect 65k – 1.5GB   1,500 8 65 780,000 939,000 Mỗi tháng 1,5Gb (8 tháng) 7 USB Fast Connect MF190 Mobi 3G (7.2 M) 799,000 Sim Mobi Broadband -KM/Sim Mobifone fastconnect 65k – 1.5GB   1,500 8 65 780,000 739,000 Mỗi tháng 1,5Gb (8 tháng) 8 USB Fast Connect MF633 Mobi 3G (7.2M) 999,000 Sim Mobi Broadband -KM/Sim Mobifone fastconnect 65k – 1.5GB   1,500 8 65 780,000 949,000 Mỗi tháng 1,5Gb (8 tháng) 9 USB Fast Connect MF637 Mobi 3G (7.2 M) 799,000 Sim Mobi Broadband -KM/Sim Mobifone fastconnect 65k – 1.5GB   1,500 8 65 780,000 749,000 Mỗi tháng 1,5Gb (8 tháng) 10 USB Fast Connect X230E Mobi 3G (7.2 M) 799,000 Sim Mobi Broadband -KM/Sim Mobifone fastconnect 65k – 1.5GB   1,500 8 65 780,000 739,000 Mỗi tháng 1,5Gb (8 tháng) 11 USB Fast Connect MF633 Vina 3G ( 7.2M ) 999,000 Sim Vina/Mobi Broadband -KM 100,000   7   700,000 999,000 Mỗi tháng 100k (7 tháng) 12 USB Fast Connect E1780 Vina 3G (7.2M) 999,000 Sim Vina Broadband -KM 100,000   7   700,000 949,000 Mỗi tháng 100k (7 tháng) 13 USB Modem E156G Vina 3G (3.6M) 599,000 Sim Vina/Mobi Broadband -KM 100,000   7   700,000 599,000 Mỗi tháng 100k (7 tháng) 14 USB Modem E158 Vina 3G ( 3.6M) 799,000 Sim Vina/Mobi Broadband -KM 100,000   7   700,000 749,000 Mỗi tháng 100k (7 tháng) 15 USB Modem E173 Vina 3G (7.2M) 799,000 Sim Vina/Mobi Broadband -KM 100,000   7   700,000 749,000 Mỗi tháng 100k (7 tháng) 16 USB Modem E1800 Vina 3G (7.2M) 999,000 Sim Vina/Mobi Broadband -KM 100,000   7   700,000 949,000 Mỗi tháng 100k (7 tháng) 17 USB Modem MF627 Vina 3G (3.6M) 599,000 Sim Vina/Mobi Broadband -KM 100,000   7   700,000 549,000 Mỗi tháng 100k (7 tháng) 18 USB I-connect Modem WM72 White 3G (7.2M) 799,000 Sim Vina/Mobi Broadband -KM 100,000   7   700,000 749,000 Mỗi tháng 100k (7 tháng) 19 USB Modem i-Connect X310E Black (14.4Mb) 1,190,000 Sim Vina/Mobi Broadband -KM 100,000   7   700,000   Mỗi tháng 100k (7 tháng) 20 USB Modemi-Connect X220S White (7.2M) 799,000 Sim Vina Broadband -KM 100,000   7   700,000 749,000 Mỗi tháng 100k (7 tháng) 21 USB HSDPA 3G (7.2Mb) 649,000 Không tặng Sim           599,000 Sử dụng được 3 mạng (new) 22 Router 3G Wifi Huawei E583C 2,990,000 Sim Viettel 50.000 vnđ -KM 80,000           Sim 3G thường


[elementor-template id=”4416″]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *