Payette Forward là tất cả về việc giúp đỡ mọi người. Tôi đang thực hiện sứ mệnh giúp mọi người giải quyết các vấn đề với iPhone và các thiết bị khác của họ và tôi có thể sử dụng sự trợ giúp của bạn! Tôi đang tìm kiếm:

  • dp-dọc-tròn-dưới cùngNhững người sẵn sàng giúp quảng bá về các bài báo của Payette Forward
  • Những người muốn tham gia cùng tôi trong cuộc phiêu lưu của tôi để phát triển Payette Forward và giúp đỡ nhiều người hơn
  • Những người muốn thay đổi cách mọi người nhận trợ giúp về iPhone của họ và công nghệ khác
  • Những người chỉ muốn trả tiền trước

Payette Forward đang phát triển nhanh chóng, nhưng vẫn còn là một đứa trẻ. Tôi rất thích nếu bạn tham gia vào đội!

Đăng ký Nhóm Payette Forward Digital Street

Cám ơn rất nhiều,
David P.