Thủ thuật điện thoại

Mobifone – Dịch cụ gia tăng – Hộp thư thoại

Bạn vui lòng chờ trong giây lát…


Dịch vụ Hộp thư thoại (HTT) cung cấp hệ thống tự động trả lời và giúp ghi lại các tin nhắn cho bạn khi có cuộc gọi tới và bạn không tiện hoặc không thể trả lời điện thoại. Mỗi HTT có mật mã riêng do đó đảm bảo tính bảo mật, chỉ có bạn mới có thể nghe các tin nhắn trong hộp thư thoại.

Có hai loại ngôn ngữ cho hộp thư thoại: Tiếng Việt và Tiếng Anh.

 1. Đối tượng sử dụng:

Tất cả thuê bao di động của MobiFone

 1. Hướng dẫn sử dụng

3.1. Đăng ký và cài đặt

Bước 1: Đăng ký Dịch vụ Chuyển tiếp cuộc gọi tại các Trung tâm giao dịch của MobiFone trên toàn quốc

Bước 2: Tùy theo tình huống muốn chuyển cuộc gọi tới HTT, cài đặt bằng cách thao tác từ bàn phím điện thoại di động theo bảng sau:

 Các trường hợp

Cài đặt chuyển tiếp tới HTT

Hủy chuyển tiếp tới HTT

Chuyển tất cả các cuộc gọi đến

**21*Số HTT # OK

# # 21 # OK

Chuyển cuộc gọi khi máy bận

**67*Số HTT # OK

# # 67 # OK

Chuyển khi không trả lời

**61*Số HTT # OK

# # 61 # OK

Chuyển khi tắt máy ngoài vùng phủ sóng

**62*Số HTT # OK

# # 62 # OK

Trong đó: Số HTT là 980

Bước 3: Đăng ký HTT

 • Cách 1:

  Khi có thuê bao khác gọi tới bạn (đã cài đặt chuyển tiếp vào HTT), hệ thống sẽ tự động đăng ký dịch vụ HTT cho bạn và gửi 1 tin nhắn thông báo tới bạn kèm theo mật khẩu sử dụng mặc định là 1234.

 • Cách 2:
  • Bạn gọi tới số quản lý HTT 981, bấm 1 để xác nhận việc đăng ký.
  • Lựa chọn ngôn ngữ cho HTT: bấm 1 – chọn tiếng Việt, bấm 2 – chọn tiếng Anh.
  • Sau khi đăng ký thành công, hệ thống sẽ gửi 1 tin nhắn thông báo đến bạn kèm theo mật khẩu sử dụng mặc định là 1234.

3.2. Hướng dẫn nghe tin nhắn:

Bước 1: Đăng nhập vào HTT

Có 2 cách để đăng nhập vào HTT

 • Cách 1: Từ chính thuê bao của bạn gọi 981, nhập mật khẩu đã đăng ký (nếu có kích hoạt mật khẩu) và thao tác theo hướng dẫn.
 • Cách 2: Từ thuê bao bất kỳ hoặc thuê bao cố định, gọi 0908222222, nhập số thuê bao và mật khẩu của bạn sau đó thao tác theo hướng dẫn.

Bước 2: Nghe tin nhắn và các thao tác khác

–   Nếu bạn đang có tin nhắn mới, hệ thống sẽ tự động phát từng tin nhắn.

–   Sau khi nghe xong tin nhắn sẽ có các lựa chọn:

+ Bấm 1 để nghe lại

+ Bấm 2 để xóa tin nhắn —>bấm 1 để xác nhận, bấm 0 để bỏ qua

+ Bấm 3 để gọi lại                                                                                                

+ Bấm 4 để phản hồi tin nhắn

+ Bấm 5 để chuyển tiếp tin nhắn

+ Bấm 6 để lưu tin nhắn

+ Bấm # để nghe tin nhắn tiếp theo

+ Bấm * để quay lại danh mục chính

3.3. Hướng dẫn gửi tin nhắn

Có 2 cách

Cách 1:

–     Gọi tới số điện thoại đang để chế độ kết nối với hộp thư thoại. Nếu thuê bao tắt máy, ngoài vùng phủ sóng, đang bận hoặc không trả lời, người gọi sẽ được HTT hướng dẫn để lại lời nhắn và yêu cầu ghi lại sau tiếng “bíp”.

–     Bấm # để kết thúc việc ghi

–     Bấm 1 để gửi tin nhắn hoặc gác máy.

Cách 2: 

Gọi đến số hộp thư thoại và gửi tin nhắn cho một thuê bao (ngay cả khi thuê bao đó không chuyển tiếp cuộc gọi vào HTT) như sau:

–     Thuê bao Mobifone gọi tới 982, nhập số thuê bao muốn gửi tin nhắn, bấm phím #.

–     Ghi âm tin nhắn. Ghi âm xong bấm 1 hoặc gác máy để gửi tin nhắn.

3.4. Hướng dẫn thay đổi thông tin cá nhân HTT

Gọi vào hệ thống 981    >> Chọn ngôn ngữ  >>   Nhập mật mã   >>   bấm phím # :

 1. Thay đổi cấu hình dịch vụ: bấm 2 

  –  Cài đặt lời chào cá nhân:          

  bấm 1

  + Liệt kê lời chào hiện có của thuê bao:

  + Ghi âm lời chào mới:

  + Cài đặt lời chào theo tên:

  + Cài đặt lời chào mặc định:

  + Quản lý lời chào ngoài văn phòng:

  + Quản lý lời chào tạm thời:

  + Quản lý lời chào chung:

  + Quản lý lời chào của danh sách cấm:

  + Để nghe lại danh mục này

  + Quay lại danh mục này

  bấm 1

  bấm 2

  bấm 3

  bấm 4

  bấm 6

  bấm 7

  bấm 8

  bấm 9

  bấm 0

  bấm *

  –  Lựa chọn ngôn ngữ:

  bấm 2

  + Chọn tiếng Việt

  + Chọn tiếng Anh

  + Cài đặt mật khẩu

  + Kích hoạt/huỷ kích hoạt mật khẩu

  + Quản lý danh sách cấm

  + Nghe lại danh mục này

  + Quay lại danh mục trước

  bấm 1

  bấm 2

  bấm 3

  bấm 4

  bấm 6

  bấm 0

  bấm *

 2. Nghe giới thiệu chung về dịch vụ HTT của MobiFone: bấm 3

3.5. Hướng dẫn sử dụng nhanh

*  Gọi vào hệ thống 981    >> Chọn ngôn ngữ  >>   Nhập mật mã   >>   bấm phím # :

–  Nghe tin nhắn :     

  Bấm 1 (tin nhắn sẽ được phát từng tin một theo thứ tự tin nhắn mới trước)

        + Nghe lại tin nhắn :   

  Bấm 1

        + Xóa tin nhắn

  Bấm 2-1

        + Phản hồi tin nhắn thoại (với thuê bao nội mạng)

  Bấm 4

        + Chuyển tiếp tin nhắn

  Bấm 5

        + Lưu tin nhắn đã nghe :

  Bấm 6

        + Nghe tin nhắn tiếp theo

  Bấm #

        + Trở về thư mục trước

  Bấm *

–  Ghi âm lời chào mới : (gọi 981 để vào Danh mục chính)

  Bấm 2 – 1 – 2 (ghi âm lời chào sau tiếng Bip) và kết thúc bằng phím bất kỳ

   Sau khi kết thúc ghi

 

        + Ghi lại lời chào khác

  Bấm 1

        + Xác nhận lời chào đã ghi

  Bấm 2

        + Cài đặt lời chào cho chủ gọi đặc biệt

  Bấm 3

        + Cài đặt lời chào cho lý do đặc biêt

  Bấm 4

        + Cài đặt lời chào cho thời gian đặc biệt

  Bấm 5

        + Cài đặt lời chào bên ngoài văn phòng

  Bấm 6

        + Cài đặt lời chào tạm thời

  Bấm 7

        + Cài đặt lời chào chung

  Bấm 8

        + Cài đặt lời chào của danh sách cấm

  Bấm 9

        + Trở về danh mục trước

  Bấm *

– Trở về lời chào chuẩn của hệ thống :

  Bấm 2 – 1 – 4 – 1

– Cài đặt lời chào cá nhân

  Bấm 2 – 1

        + Liệt kê danh sách lời chào

  Bấm 1

        + Ghi lời chào cá nhân

  Bấm 2

        + Cài đặt lời chào theo tên

  Bấm 3

        + Cài đặt lời chào mặc định

  Bấm 4

        + Quản lý lời chào ngoài văn phòng

  Bấm 6

        + Quản lý lời chào tạm thời

  Bấm 7

        + Quản lý lời chào chung

  Bấm 8

        + Quản lý lời chào của danh sách cấm

  Bấm 9

        + Để nghe lại danh mục chính

  Bấm 0

        + Để nghe danh mục trước

  Bấm *

– Ngăn người gọi đến để lại tin nhắn

 

         + Kích hoạt

  Bấm 2 – 6 – 1 – 1

         + Huỷ kích hoạt

  Bấm 2 -6 -2-1

– Thay đổi mật mã :

  Bấm 2 -3 -nhập mật mã mới -1

– Kích hoạt / Huỷ kích hoạt mật khẩu

  Bấm 2 – 4 – 1

–  Thay đổi ngôn ngữ :

  Bấm 2 – 2

       + Tiếng Việt

  Bấm 1

       + Tiếng Anh

  Bấm 2

Khi đang ở trong các danh mục lựa chọn, để trở lại danh mục trước bấm *

3.6.  Hướng dẫn huỷ dịch vụ:có 2 cách

 • Cách 1: Thực hiện thao tác Hủy chuyển tiếp tới hộp thư thọai như bảng Hướng dẫn tại phần 3.1.
 • Cách 2: Nếu quá 60 ngày không sử dụng hộp thư thoại, hệ thống sẽ tự hủy dịch vụ HTT.
 1. Các qui định chung

STT

Nội dung

Qui định

1

Mật mã thuê bao                 

4 đến 7 ký tự số

2

Thời gian ghi lời chào tối đa           

30 giây

3

Số tin nhắn lưu tối đa  

20 tin

4

Độ dài tối đa mỗi tin

120 giây

5

Thời gian lưu tin nhắn mới

7 ngày

6

Thời gian lưu tin nhắn đã nghe                     

14 ngày

7

Thời gian lưu tin nhắn đã nghe và chọn lưu lại          

14 ngày

8

Thời gian lưu tin nhắn đã xoá trên dữ liệu hệ thống

2 ngày

9

Không truy cập dịch vụ sau 30 ngày thuê bao sẽ chuyển sang trạng thái không kích hoạt

Có lưu thông tin trên hệ thống

10

Không truy cập dịch vụ sau 365 ngày ở trạng thái không kích hoạt, hệ thống sẽ huỷ dịch vụ

Xoá thông tin khỏi hệ thống

 1. Giá cước:

5.1. Cước đăng ký sử dụng dịch vụ:

 • Đăng ký qua số tắt 981: 500 đồng/phút (đã bao gồm thuế GTGT). Phương thức tính cước 6 giây + 1 giây.
 • Đăng ký từ máy đầu cuối: Miễn cước.

5.2. Cước chuyển hướng cuộc gọi vào HTT: Miễn cước

5.3. Gọi vào HTT để nhắn tin

Trường hợp

Điều kiện

Mức cước

–     Khi TB A gọi cho TB B, TB B đã cài đặt chuyển tiếp cuộc gọi vào HTT

 

Tính cước như cuộc gọi thoại thông thường cho TB A.

–     TB A muốn gửi tin nhắn vào HTT cho TB B, TB B không cài đặt chuyển tiếp cuộc gọi thoại đến HTT nhưng đã đăng ký sử dụng dịch vụ HTT.

TB A là thuê bao MobiFone.

Tính cước như cuộc gọi thoại thông thường cho TB A.

5.4. Gọi vào HTT để truy xuất tin nhắn

Trường hợp

Mức cước

–       Cước gọi 981.

                                         

500 đồng/phút (đã bao gồm thuế GTGT). Phương thức tính cước 6 giây + 1 giây.

(Không áp dụng đối với thuê bao trả sau CVQT sử dụng dịch vụ HTT)

–       Cước gọi 0908222222.

Như cuộc gọi đến thông thường.

5.5. Cước gọi vào HTT (981) để thay đổi thông tin cá nhân: 500 đồng/phút (đã bao gồm thuế GTGT). Phương thức tính cước 6 giây + 1 giây.

5.6. Lưu ý: Thuê bao sử dụng dịch vụ HTT được giảm 50% cước nội mạng theo qui định hiện hành.[elementor-template id=”4416″]

Phụ Kiện Điện Thoại DL

Phụ Kiện Điện Thoại DL chuyên review các hãng điện thoại, review các sản phẩm điện thoại tốt nhất trên thị trường hiện nay. Hãy theo dõi website phukiendienthoaivn để luôn cập nhật các kiến thức mới nhất về điện thoại. #phukiendienthoai #phukiendienthoaidl #phukiendtdl #phukiendt Thông tin liên hệ: Website: https://phukiendienthoaivn.com/ Phone: 0903.493.432 Address: 248-296 P. Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Vietnam Mail: info.phukiendienthoaivn@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button