[HOT] Hướng dẫn làm màn hình khóa Minion cực đẹp cho Android


<br /> <meta name="keywords"/> <br /> <meta name="description"/> <br /> <meta property="og:title"/> <br /> <meta property="og:description"/> <br /> <meta property="og:image" itemprop="thumbnailUrl"/> <br /> <meta property="og:image:secure_url" itemprop="thumbnailUrl"/> <br /> <br /> <link rel="canonical" href="https://www.thegioididong.com/tin-tuc/hot-huong-dan-lam-man-hinh-khoa-minion-cuc-dep-c-519807"/> <br /> <br /> <br /> <br /> </head> <br /> <body data-rsssl=1 id="wp_automatic_ReadabilityBody"> </p> <div class="feedback_global"> <div> <img class="lazy-load" onclick="OpenFeedbackGlobal()" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2021/05/Thong-tin-moi-nhat-ve-SAMSUNG-2-SIM-2-SONG.png"/> </div> </div> <div class="locationbox"> <div class="locationbox__item locationbox__item--right" onclick="OpenLocation()"> <p>Chọn địa chỉ nhận hàng</p> <p> Đóng </p></div> <p><i class="icondetail-address-white"/><span> Vui lòng đợi trong giây lát…</span></p> <p> <b id="h-provincename" style="display:none!important" data-provinceid="3">Hồ Chí Minh</b> </div> <section> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> </p> <p>Bạn vui lòng chờ trong giây lát…</p> <p> </p> <article> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> </p> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center; -webkit-box-shadow: none !important;"><img class="lazy-load" alt="" border="0" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2021/06/HOT-Huong-dan-lam-man-hinh-khoa-Minion-cuc-dep.png" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px; max-width: 100%;"/></div> <p><b style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-box-shadow: none !important;">Những công cụ cần thiết:</b></p> <ul style="margin: 0px 40px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-box-shadow: none !important;"> <li style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; list-style: disc outside;"><a href="http://goo.gl/Fsoed6" rel="nofollow noopener noreferrer" style="color: rgb(225, 43, 0); text-decoration: none; outline-offset: 0.2em; -webkit-box-shadow: none !important; outline: red dotted 0.2em !important;" target="_blank">WidgetLocker Lockscreen</a> – <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teslacoilsw.widgetlocker&hl=vi" rel="nofollow noopener noreferrer" style="color: rgb(225, 43, 0); text-decoration: none; outline-offset: 0.2em; -webkit-box-shadow: none !important; outline: red dotted 0.2em !important;" target="_blank">hoặc tại đây</a></li> <li style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; list-style: disc outside;"><b style="-webkit-box-shadow: none !important;"><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=in.vineetsirohi.customwidget" rel="nofollow noopener noreferrer" style="-webkit-box-shadow: none !important; color: rgb(225, 43, 0); text-decoration: none; outline-offset: 0.2em; outline: red dotted 0.2em !important; font-weight: normal;" target="_blank">UCCW</a></b></li> <li style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; list-style: disc outside;"><b style="-webkit-box-shadow: none !important;"><a href="https://www.dropbox.com/sh/i3mbu0nh6pjexbo/X1rU1-GfIn" rel="nofollow noopener noreferrer" style="-webkit-box-shadow: none !important; color: rgb(225, 43, 0); text-decoration: none; outline-offset: 0.2em; outline: red dotted 0.2em !important; font-weight: normal;" target="_blank">Tài nguyên</a> </b>(trong này có hình nền ở định dạng 1280*720, bạn có thể resize về đúng định dạng cho máy mình, kể cả là lên Full HD cũng không sợ vỡ; file Minion Mouth.wltheme.zip cop vào sdcard/data/com.teslacoilsw.widgetlocker/themes; file elegante_date.uccw copy vào sdcard/UltimateCustomClockWidget)</li> <li style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; list-style: disc outside;"><b style="-webkit-box-shadow: none !important;"><a href="http://www.mediafire.com/download/axaebahso1e9dt1/font_minion.rar" rel="nofollow noopener noreferrer" style="-webkit-box-shadow: none !important; color: rgb(225, 43, 0); text-decoration: none; outline-offset: 0.2em; outline: red dotted 0.2em !important; font-weight: normal;" target="_blank">Font</a></b></li> </ul> <p><b style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-box-shadow: none !important;">Tiến hành</b></p> <ul style="margin: 0px 40px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-box-shadow: none !important;"> <li style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; list-style: disc outside;">Cài WidgetLocker</li> <li style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; list-style: disc outside;">Mở WidgetLocker, ấn giữ vào mọi thứ sẵn có trên màn hình –> Remove</li> <li style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; list-style: disc outside;">Vào cài đặt của WidgetLocker:</li> </ul> <p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; list-style: disc outside;"> </p> <p><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">Lock & Feel –> Hide Notification Bar</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-box-shadow: none !important;"/><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">Advanced –> Widget Overlap</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-box-shadow: none !important;"/><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">Look & Feel –> Layout –> 12 * 12</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-box-shadow: none !important;"/><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">Look & Feel –> Alternative Wallpaper –> Select Wallpaper –> Chọn hình nền Minion ở trên</span></p> <ul style="margin: 0px 40px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-box-shadow: none !important;"> <li style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; list-style: disc outside;">Back về màn hình chính của WidgetLocker</li> <li style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; list-style: disc outside;">Ấn giữ vào vị trí bạn thấy hàm răng của Minion trên ảnh –> Thêm Custom Slider –> Chọn themeMinion, sau đó ấn giữ rồi resize ra cho đúng với hình</li> <li style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; list-style: disc outside;">Ấn giữ vào màn hình chính của WidgetLocker –> Thêm UCCW –> chọn theme Minion</li> <li style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; list-style: disc outside;">Bấm vào đồng hồ ngày tháng vừa thêm, chỉnh lại vị trí, font như trong ảnh</li> </ul> <p><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">Chúc bạn thành công !</span></p> <p> <br /> <br /> <input type="hidden" value="[HOT] Hướng dẫn làm màn hình khóa Minion cực đẹp cho Android" id="txtTitle"/> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> </article> <p> </p> <div class="bottom"> <div class="banner owl-ban"> <div> <img class="lazy-load" loading="lazy" style="cursor:pointer" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20600%20160%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2021/06/Cach-dang-ki-goi-3G-Viettel-chi-voi-25k-co.png" alt="Hỗ trợ mùa dịch" width="600" height="160"/> </div> <div class="hide"> <img class="lazy-load" loading="lazy" style="cursor:pointer" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20600%20160%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2021/06/Sim-Vina690-cua-VinaPhone-voi-uu-dai-khung-cho-khach.jpg" alt="Laptop gaming" width="600" height="160"/> </div> </p></div> <h5 class="titlerelate">Bài viết liên quan</h5> </div> <p> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <!-- #region FAQDetailSchema--> <br /> <br /> <!--#endregion--> <br /> <!--#region FAQWebpage--> <br /> <br /> <!--#endregion--> <br /> <!--#region Organization--> <br /> <br /> <!--#endregion--> <br /> <!--#region WebSite--> <br /> <br /> <!--#endregion--> <br /> <!--#region FAQComment--> <br /> <!--#endregion--> <br /> <!--#region BreadcrumbList--> <br /> <br /> <!--#endregion--> <br /> <br /> <br /> <br /> </section> <p> </p> <p id="gb-top-page" class="hide">↑</p> <p>Bạn vui lòng chờ trong giây lát…</p> <p> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <!--#region GA--> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <!--#endregion--> <br /> <br /> <br /> <!--#region CrazyEgg --> <br /> <br /> <!--#endregion --> <br /> <br /> </body> </div> <p><script> setTimeout(function () { (function (d, s, id) {</p> <p> var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6&appId=459645584142044"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); }, 10000); </script><br /> [elementor-template id=”4416″] <div class="fb-background-color"> <div class = "fb-comments" data-href = "https://phukiendienthoaivn.com/hot-huong-dan-lam-man-hinh-khoa-minion-cuc-dep-cho-android/" data-numposts = "10" data-lazy = "true" data-colorscheme = "light" data-order-by = "social" data-mobile=true> </div></div> <style> .fb-background-color { background: !important; } .fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; } </style> <div class='code-block code-block-2' style='margin: 8px 0; clear: both;'> <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- QC-hình ảnh --> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-2151263767144769" data-ad-slot="3762509558" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script></div> <div class='code-block code-block-3' style='margin: 8px 0; clear: both;'> <!-- QC-hình ảnh --> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-2151263767144769" data-ad-slot="3762509558" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script></div> <!-- AI CONTENT END 3 --> <div class="blog-share text-center"><div class="is-divider medium"></div><div class="social-icons share-icons share-row relative" ><a href="whatsapp://send?text=%5BHOT%5D%20H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20l%C3%A0m%20m%C3%A0n%20h%C3%ACnh%20kh%C3%B3a%20Minion%20c%E1%BB%B1c%20%C4%91%E1%BA%B9p%20cho%20Android - https://phukiendienthoaivn.com/hot-huong-dan-lam-man-hinh-khoa-minion-cuc-dep-cho-android/" data-action="share/whatsapp/share" class="icon button circle is-outline tooltip whatsapp show-for-medium" title="Share on WhatsApp" aria-label="Share on WhatsApp"><i class="icon-whatsapp"></i></a><a href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://phukiendienthoaivn.com/hot-huong-dan-lam-man-hinh-khoa-minion-cuc-dep-cho-android/" data-label="Facebook" onclick="window.open(this.href,this.title,'width=500,height=500,top=300px,left=300px'); return false;" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank" class="icon button circle is-outline tooltip facebook" title="Share on Facebook" aria-label="Share on Facebook"><i class="icon-facebook" ></i></a><a href="https://twitter.com/share?url=https://phukiendienthoaivn.com/hot-huong-dan-lam-man-hinh-khoa-minion-cuc-dep-cho-android/" onclick="window.open(this.href,this.title,'width=500,height=500,top=300px,left=300px'); return false;" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank" class="icon button circle is-outline tooltip twitter" title="Share on Twitter" aria-label="Share on Twitter"><i class="icon-twitter" ></i></a><a href="mailto:enteryour@addresshere.com?subject=%5BHOT%5D%20H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20l%C3%A0m%20m%C3%A0n%20h%C3%ACnh%20kh%C3%B3a%20Minion%20c%E1%BB%B1c%20%C4%91%E1%BA%B9p%20cho%20Android&body=Check%20this%20out:%20https://phukiendienthoaivn.com/hot-huong-dan-lam-man-hinh-khoa-minion-cuc-dep-cho-android/" rel="nofollow" class="icon button circle is-outline tooltip email" title="Email to a Friend" aria-label="Email to a Friend"><i class="icon-envelop" ></i></a><a href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://phukiendienthoaivn.com/hot-huong-dan-lam-man-hinh-khoa-minion-cuc-dep-cho-android/&media=https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2021/05/Thong-tin-moi-nhat-ve-SAMSUNG-2-SIM-2-SONG.png&description=%5BHOT%5D%20H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20l%C3%A0m%20m%C3%A0n%20h%C3%ACnh%20kh%C3%B3a%20Minion%20c%E1%BB%B1c%20%C4%91%E1%BA%B9p%20cho%20Android" onclick="window.open(this.href,this.title,'width=500,height=500,top=300px,left=300px'); return false;" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank" class="icon button circle is-outline tooltip pinterest" title="Pin on Pinterest" aria-label="Pin on Pinterest"><i class="icon-pinterest" ></i></a><a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://phukiendienthoaivn.com/hot-huong-dan-lam-man-hinh-khoa-minion-cuc-dep-cho-android/&title=%5BHOT%5D%20H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20l%C3%A0m%20m%C3%A0n%20h%C3%ACnh%20kh%C3%B3a%20Minion%20c%E1%BB%B1c%20%C4%91%E1%BA%B9p%20cho%20Android" onclick="window.open(this.href,this.title,'width=500,height=500,top=300px,left=300px'); return false;" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank" class="icon button circle is-outline tooltip linkedin" title="Share on LinkedIn" aria-label="Share on LinkedIn"><i class="icon-linkedin" ></i></a></div></div></div> <footer class="entry-meta text-left"> This entry was posted in <a href="https://phukiendienthoaivn.com/category/thu-thuat-dien-thoai/" rel="category tag">Thủ thuật điện thoại</a>. Bookmark the <a href="https://phukiendienthoaivn.com/hot-huong-dan-lam-man-hinh-khoa-minion-cuc-dep-cho-android/" title="Permalink to [HOT] Hướng dẫn làm màn hình khóa Minion cực đẹp cho Android" rel="bookmark">permalink</a>. </footer> <nav role="navigation" id="nav-below" class="navigation-post"> <div class="flex-row next-prev-nav bt bb"> <div class="flex-col flex-grow nav-prev text-left"> <div class="nav-previous"><a href="https://phukiendienthoaivn.com/aplicacion-de-mensajes-de-iphone-en-blanco-aqui-esta-el-por-que-y-la-solucion/" rel="prev"><span class="hide-for-small"><i class="icon-angle-left" ></i></span> ¿Aplicación De Mensajes De iPhone En Blanco? ¡Aquí está el por qué y la solución!</a></div> </div> <div class="flex-col flex-grow nav-next text-right"> <div class="nav-next"><a href="https://phukiendienthoaivn.com/cap-nhat-cai-dat-id-apple-tren-iphone-day-la-y-nghia-va-viec-can-lam-3/" rel="next">Cập nhật cài đặt ID Apple trên iPhone? Đây là ý nghĩa và việc cần làm <span class="hide-for-small"><i class="icon-angle-right" ></i></span></a></div> </div> </div> </nav> </div> </article> <div id="comments" class="comments-area"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">Trả lời <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/hot-huong-dan-lam-man-hinh-khoa-minion-cuc-dep-cho-android/#respond" style="display:none;">Hủy</a></small></h3><form action="https://phukiendienthoaivn.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><p class="comment-notes"><span id="email-notes">Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.</span> Các trường bắt buộc được đánh dấu <span class="required">*</span></p><p class="comment-form-comment"><label for="comment">Bình luận</label> <textarea id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" maxlength="65525" required="required"></textarea></p><p class="comment-form-author"><label for="author">Tên <span class="required">*</span></label> <input id="author" name="author" type="text" value="" size="30" maxlength="245" required='required' /></p> <p class="comment-form-email"><label for="email">Email <span class="required">*</span></label> <input id="email" name="email" type="email" value="" size="30" maxlength="100" aria-describedby="email-notes" required='required' /></p> <p class="comment-form-url"><label for="url">Trang web</label> <input id="url" name="url" type="url" value="" size="30" maxlength="200" /></p> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /> <label for="wp-comment-cookies-consent">Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.</label></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Phản hồi" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='5774' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p></form> </div><!-- #respond --> </div> </div> <div class="post-sidebar large-3 col"> <div id="secondary" class="widget-area " role="complementary"> <aside id="flatsome_recent_posts-3" class="widget flatsome_recent_posts"> <span class="widget-title "><span>Bài viết mới</span></span><div class="is-divider small"></div> <ul> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-square"> <div class="badge-inner bg-fill" style="background: url(https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2021/07/tac-hai-smartphone-600x400-150x150.jpg); border:0;"> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://phukiendienthoaivn.com/tac-hai-cua-dien-thoai-thong-minh-voi-cuoc-song-con-nguoi/" title="Tác hại của điện thoại thông minh với cuộc sống con người">Tác hại của điện thoại thông minh với cuộc sống con người</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://phukiendienthoaivn.com/tac-hai-cua-dien-thoai-thong-minh-voi-cuoc-song-con-nguoi/#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-square"> <div class="badge-inner bg-fill" style="background: url(https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2021/07/dsc03685_1280x720-600x400-150x150.jpg); border:0;"> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://phukiendienthoaivn.com/nhe-nhat-the-gioi-pin-dai-13-tieng/" title="Nhẹ nhất thế giới, pin dài 13 tiếng?">Nhẹ nhất thế giới, pin dài 13 tiếng?</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://phukiendienthoaivn.com/nhe-nhat-the-gioi-pin-dai-13-tieng/#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-square"> <div class="badge-inner bg-fill" style="background: url(https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2021/07/pinsaceco3-600x400-150x150.jpg); border:0;"> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://phukiendienthoaivn.com/pin-sac-du-phong-eco-phu-kien-kho-thieu-voi-nguoi-nang-dong/" title="Pin sạc dự phòng ECO, Phụ kiện khó thiếu với người năng động">Pin sạc dự phòng ECO, Phụ kiện khó thiếu với người năng động</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://phukiendienthoaivn.com/pin-sac-du-phong-eco-phu-kien-kho-thieu-voi-nguoi-nang-dong/#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-square"> <div class="badge-inner bg-fill" style="background: url(https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2021/07/1624500931_530_Sap-ra-iPhone-2019-gia-cua-nhung-iPhone-ban-tai-150x150.jpg); border:0;"> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://phukiendienthoaivn.com/thong-tin-moi-nhat-ve-iphone-x-64gb/" title="Thông tin mới nhất về iPhone X 64GB">Thông tin mới nhất về iPhone X 64GB</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://phukiendienthoaivn.com/thong-tin-moi-nhat-ve-iphone-x-64gb/#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-square"> <div class="badge-inner bg-fill" style="background: url(https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2021/07/soccer_800x450-600x400-150x150.jpg); border:0;"> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://phukiendienthoaivn.com/7-game-bong-da-mien-phi-het-suc-soi-dong-danh-cho-android-5-2018/" title="7 game bóng đá miễn phí hết sức sôi động dành cho Android (5/2018)">7 game bóng đá miễn phí hết sức sôi động dành cho Android (5/2018)</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://phukiendienthoaivn.com/7-game-bong-da-mien-phi-het-suc-soi-dong-danh-cho-android-5-2018/#respond"></a></span> </div> </div> </li> </ul> </aside><aside id="woocommerce_products-3" class="widget woocommerce widget_products"><span class="widget-title "><span>Sản phẩm mới</span></span><div class="is-divider small"></div><ul class="product_list_widget"><li> <a href="https://phukiendienthoaivn.com/airpods-louda-chip-1562m/"> <img width="100" height="100" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/12/airpods-louda-1652m-100x100.jpg" class="lazy-load attachment-woocommerce_gallery_thumbnail size-woocommerce_gallery_thumbnail" alt="" loading="lazy" srcset="" data-srcset="https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/12/airpods-louda-1652m-100x100.jpg 100w, https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/12/airpods-louda-1652m-300x300.jpg 300w, https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/12/airpods-louda-1652m-1024x1024.jpg 1024w, https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/12/airpods-louda-1652m-150x150.jpg 150w, https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/12/airpods-louda-1652m-768x768.jpg 768w, https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/12/airpods-louda-1652m-600x600.jpg 600w, https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/12/airpods-louda-1652m.jpg 1080w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" /> <span class="product-title">Tai nghe Airpods chip Louda 1562m - Nghe 8 tiếng</span> </a> <del aria-hidden="true"><span class="woocommerce-Price-amount amount"><bdi>950.000<span class="woocommerce-Price-currencySymbol">₫</span></bdi></span></del> <ins><span class="woocommerce-Price-amount amount"><bdi>720.000<span class="woocommerce-Price-currencySymbol">₫</span></bdi></span></ins> </li> <li> <a href="https://phukiendienthoaivn.com/tai-nghe-airpods-2-rep-11-chip-jerry/"> <img width="100" height="100" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/05/airpods-rep-1-1-gia-re-100x100.jpg" class="lazy-load attachment-woocommerce_gallery_thumbnail size-woocommerce_gallery_thumbnail" alt="Tai nghe airpods rep giá rẻ" loading="lazy" srcset="" data-srcset="https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/05/airpods-rep-1-1-gia-re-100x100.jpg 100w, https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/05/airpods-rep-1-1-gia-re-300x300.jpg 300w, https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/05/airpods-rep-1-1-gia-re-150x150.jpg 150w, https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/05/airpods-rep-1-1-gia-re-768x768.jpg 768w, https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/05/airpods-rep-1-1-gia-re-600x600.jpg 600w, https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/05/airpods-rep-1-1-gia-re.jpg 1000w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" /> <span class="product-title">Tai nghe airpods 2 rep - Chip Jerry - Checksetting</span> </a> <del aria-hidden="true"><span class="woocommerce-Price-amount amount"><bdi>500.000<span class="woocommerce-Price-currencySymbol">₫</span></bdi></span></del> <ins><span class="woocommerce-Price-amount amount"><bdi>370.000<span class="woocommerce-Price-currencySymbol">₫</span></bdi></span></ins> </li> <li> <a href="https://phukiendienthoaivn.com/cu-sac-nhanh-18w-cho-iphone-8-tro-len-chinh-hang/"> <img width="100" height="100" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/05/cu-sac-nhanh-iphone-18w-100x100.jpg" class="lazy-load attachment-woocommerce_gallery_thumbnail size-woocommerce_gallery_thumbnail" alt="củ sạc nhanh iphone 18w" loading="lazy" srcset="" data-srcset="https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/05/cu-sac-nhanh-iphone-18w-100x100.jpg 100w, https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/05/cu-sac-nhanh-iphone-18w-300x300.jpg 300w, https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/05/cu-sac-nhanh-iphone-18w-150x150.jpg 150w, https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/05/cu-sac-nhanh-iphone-18w.jpg 450w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" /> <span class="product-title">Củ sạc nhanh 18W - Cho iphone 8 trở lên - Chính hãng</span> </a> <del aria-hidden="true"><span class="woocommerce-Price-amount amount"><bdi>800.000<span class="woocommerce-Price-currencySymbol">₫</span></bdi></span></del> <ins><span class="woocommerce-Price-amount amount"><bdi>550.000<span class="woocommerce-Price-currencySymbol">₫</span></bdi></span></ins> </li> <li> <a href="https://phukiendienthoaivn.com/tai-nghe-iphone-6-jack-3-5mm/"> <img width="100" height="100" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/05/tai-nghe-iphone-jack-3.5mm-100x100.jpg" class="lazy-load attachment-woocommerce_gallery_thumbnail size-woocommerce_gallery_thumbnail" alt="tai nghe iphone 6 jack 3,5mm" loading="lazy" srcset="" data-srcset="https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/05/tai-nghe-iphone-jack-3.5mm-100x100.jpg 100w, https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/05/tai-nghe-iphone-jack-3.5mm-300x300.jpg 300w, https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/05/tai-nghe-iphone-jack-3.5mm-150x150.jpg 150w, https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/05/tai-nghe-iphone-jack-3.5mm.jpg 450w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" /> <span class="product-title">Tai nghe iphone 6 jack 3.5mm</span> </a> <del aria-hidden="true"><span class="woocommerce-Price-amount amount"><bdi>250.000<span class="woocommerce-Price-currencySymbol">₫</span></bdi></span></del> <ins><span class="woocommerce-Price-amount amount"><bdi>180.000<span class="woocommerce-Price-currencySymbol">₫</span></bdi></span></ins> </li> <li> <a href="https://phukiendienthoaivn.com/tai-nghe-iphone-7-chinh-hang/"> <img width="100" height="100" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/05/tai-nghe-iphone-7-zin-1-100x100.jpg" class="lazy-load attachment-woocommerce_gallery_thumbnail size-woocommerce_gallery_thumbnail" alt="tai nghe iphone 7 zin" loading="lazy" srcset="" data-srcset="https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/05/tai-nghe-iphone-7-zin-1-100x100.jpg 100w, https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/05/tai-nghe-iphone-7-zin-1-300x300.jpg 300w, https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/05/tai-nghe-iphone-7-zin-1-150x150.jpg 150w, https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/05/tai-nghe-iphone-7-zin-1.jpg 450w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" /> <span class="product-title">Tai nghe Iphone 7 - Đầu dẹt - Chính hãng</span> </a> <del aria-hidden="true"><span class="woocommerce-Price-amount amount"><bdi>500.000<span class="woocommerce-Price-currencySymbol">₫</span></bdi></span></del> <ins><span class="woocommerce-Price-amount amount"><bdi>380.000<span class="woocommerce-Price-currencySymbol">₫</span></bdi></span></ins> </li> <li> <a href="https://phukiendienthoaivn.com/tai-nghe-airpods-rep-1-1/"> <img width="100" height="100" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/05/airpods-pro-rep-11-1-100x100.jpg" class="lazy-load attachment-woocommerce_gallery_thumbnail size-woocommerce_gallery_thumbnail" alt="airpods pro rep 11" loading="lazy" srcset="" data-srcset="https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/05/airpods-pro-rep-11-1-100x100.jpg 100w, https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/05/airpods-pro-rep-11-1-300x300.jpg 300w, https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/05/airpods-pro-rep-11-1-150x150.jpg 150w, https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/05/airpods-pro-rep-11-1.jpg 600w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" /> <span class="product-title">Tai nghe Airpods Pro Rep 1:1 - Checksetting</span> </a> <del aria-hidden="true"><span class="woocommerce-Price-amount amount"><bdi>800.000<span class="woocommerce-Price-currencySymbol">₫</span></bdi></span></del> <ins><span class="woocommerce-Price-amount amount"><bdi>500.000<span class="woocommerce-Price-currencySymbol">₫</span></bdi></span></ins> </li> <li> <a href="https://phukiendienthoaivn.com/op-lung-iphone-chong-ban-cao-cap/"> <img width="100" height="100" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/05/op-lung-chong-ban-iphone-100x100.jpg" class="lazy-load attachment-woocommerce_gallery_thumbnail size-woocommerce_gallery_thumbnail" alt="ốp lưng chống bẩn iphone" loading="lazy" srcset="" data-srcset="https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/05/op-lung-chong-ban-iphone-100x100.jpg 100w, https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/05/op-lung-chong-ban-iphone-300x300.jpg 300w, https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/05/op-lung-chong-ban-iphone-150x150.jpg 150w, https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/05/op-lung-chong-ban-iphone.jpg 450w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" /> <span class="product-title">Ốp lưng iphone chống bẩn ( Cao Cấp )</span> </a> Liên hệ </li> <li> <a href="https://phukiendienthoaivn.com/op-lung-hinh-con-nai-reindeer/"> <img width="100" height="100" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/05/op-iphone-con-nai-lofter-2-100x100.jpg" class="lazy-load attachment-woocommerce_gallery_thumbnail size-woocommerce_gallery_thumbnail" alt="" loading="lazy" srcset="" data-srcset="https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/05/op-iphone-con-nai-lofter-2-100x100.jpg 100w, https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/05/op-iphone-con-nai-lofter-2-300x300.jpg 300w, https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/05/op-iphone-con-nai-lofter-2-150x150.jpg 150w, https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/05/op-iphone-con-nai-lofter-2.jpg 450w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" /> <span class="product-title">Ốp lưng hình con nai Reindeer</span> </a> Liên hệ </li> <li> <a href="https://phukiendienthoaivn.com/op-lung-hinh-meo-fresh-peach/"> <img width="100" height="100" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/05/op-lung-iphone-silicone-cao-cap-100x100.jpg" class="lazy-load attachment-woocommerce_gallery_thumbnail size-woocommerce_gallery_thumbnail" alt="ốp lưng iphone silicon cao cấp" loading="lazy" srcset="" data-srcset="https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/05/op-lung-iphone-silicone-cao-cap-100x100.jpg 100w, https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/05/op-lung-iphone-silicone-cao-cap-300x300.jpg 300w, https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/05/op-lung-iphone-silicone-cao-cap-150x150.jpg 150w, https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/05/op-lung-iphone-silicone-cao-cap.jpg 450w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" /> <span class="product-title">Ốp lưng hình mèo Fresh peach - Có dây đeo</span> </a> Liên hệ </li> <li> <a href="https://phukiendienthoaivn.com/op-lung-iphone-chu-meo-de-thuong-co-2-mau/"> <img width="100" height="100" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/05/op-lung-iphone-lofter-mau-hong-100x100.jpg" class="lazy-load attachment-woocommerce_gallery_thumbnail size-woocommerce_gallery_thumbnail" alt="ốp lưng iphone mèo hồng" loading="lazy" srcset="" data-srcset="https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/05/op-lung-iphone-lofter-mau-hong-100x100.jpg 100w, https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/05/op-lung-iphone-lofter-mau-hong-300x300.jpg 300w, https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/05/op-lung-iphone-lofter-mau-hong-150x150.jpg 150w, https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/05/op-lung-iphone-lofter-mau-hong.jpg 450w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" /> <span class="product-title">Ốp lưng Iphone chú mèo dễ thương - Có 2 màu</span> </a> Liên hệ </li> </ul></aside></div> </div> </div> </div> </main> <footer id="footer" class="footer-wrapper"> <section class="section top-footer" id="section_592375825"> <div class="bg section-bg fill bg-fill bg-loaded" > </div> <div class="section-content relative"> <div class="row row-small" id="row-479758689"> <div id="col-1081959675" class="col medium-4 small-12 large-4" > <div class="col-inner" > <p><span style="color: #ffffff;">THÔNG TIN LIÊN HỆ</span></p> <p><span style="color: #ffffff;">Cơ sở 1 : 207 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội</span></p> <p><span style="color: #ffffff;">Cơ sở 2 : 1185 Lê Chí Dân, Kp2, Phường Tương Bình Hiệp, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương</span></p> <p><span style="color: #ffffff;">Điện Thoai: 0903.493.432 / 0348.373.751</span></p> <p><span style="color: #ffffff;">Gmail: phamhuuviet13952@gmail.com / admin@phukiendienthoai.com</span></p> <p><span style="color: #ffffff;">Website: phukiendienthoaivn.com</span></p> </div> </div> <div id="col-1615783416" class="col medium-3 small-12 large-3" > <div class="col-inner" > <h3><span style="font-size: 85%; color: #ffffff;">Đăng ký nhận tin khuyến mại</span></h3> <p><span style="font-size: 14px; color: #ffffff;">Để không bỏ lỡ cơ hội mua sắm giá rẻ nào tại phukiendienthoaivn</span></p> <div role="form" class="wpcf7" id="wpcf7-f872-o2" lang="vi" dir="ltr"> <div class="screen-reader-response"><p role="status" aria-live="polite" aria-atomic="true"></p> <ul></ul></div> <form action="/hot-huong-dan-lam-man-hinh-khoa-minion-cuc-dep-cho-android/#wpcf7-f872-o2" method="post" class="wpcf7-form init" novalidate="novalidate" data-status="init"> <div style="display: none;"> <input type="hidden" name="_wpcf7" value="872" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_version" value="5.5.2" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_locale" value="vi" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_unit_tag" value="wpcf7-f872-o2" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_container_post" value="0" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_posted_data_hash" value="" /> </div> <div class="form-flat"> <span class="wpcf7-form-control-wrap your-email"><input type="email" name="your-email" value="" size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-email wpcf7-validates-as-required wpcf7-validates-as-email" aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="Địa chỉ email (*)" /></span><br /> <input type="submit" value="Đăng ký" class="wpcf7-form-control has-spinner wpcf7-submit button" /> </div> <div class="wpcf7-response-output" aria-hidden="true"></div></form></div> </div> </div> <div id="col-1709970191" class="col medium-5 small-12 large-5" > <div class="col-inner" > <p><span style="color: #ffffff;">Bản Đồ</span></p> <div class="img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y" id="image_1455281462"> <a class="" href="https://goo.gl/maps/x5QqLHsPUx9bVD9W6" > <div class="img-inner image-zoom dark" > <img width="466" height="250" src="https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/04/dia-chi-phu-kien-dien-thoai-vn.jpg" class="attachment-large size-large" alt="địa chỉ phụ kiện điện thoại vn" loading="lazy" srcset="https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/04/dia-chi-phu-kien-dien-thoai-vn.jpg 466w, https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2020/04/dia-chi-phu-kien-dien-thoai-vn-300x161.jpg 300w" sizes="(max-width: 466px) 100vw, 466px" /> </div> </a> <style> #image_1455281462 { width: 100%; } </style> </div> </div> </div> </div> </div> <style> #section_592375825 { padding-top: 30px; padding-bottom: 30px; background-color: rgb(21, 18, 18); } </style> </section> <div class="absolute-footer dark medium-text-center small-text-center"> <div class="container clearfix"> <div class="footer-secondary pull-right"> <div class="payment-icons inline-block"><div class="payment-icon"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" viewBox="0 0 64 32"> <path d="M10.781 7.688c-0.251-1.283-1.219-1.688-2.344-1.688h-8.376l-0.061 0.405c5.749 1.469 10.469 4.595 12.595 10.501l-1.813-9.219zM13.125 19.688l-0.531-2.781c-1.096-2.907-3.752-5.594-6.752-6.813l4.219 15.939h5.469l8.157-20.032h-5.501l-5.062 13.688zM27.72 26.061l3.248-20.061h-5.187l-3.251 20.061h5.189zM41.875 5.656c-5.125 0-8.717 2.72-8.749 6.624-0.032 2.877 2.563 4.469 4.531 5.439 2.032 0.968 2.688 1.624 2.688 2.499 0 1.344-1.624 1.939-3.093 1.939-2.093 0-3.219-0.251-4.875-1.032l-0.688-0.344-0.719 4.499c1.219 0.563 3.437 1.064 5.781 1.064 5.437 0.032 8.97-2.688 9.032-6.843 0-2.282-1.405-4-4.376-5.439-1.811-0.904-2.904-1.563-2.904-2.499 0-0.843 0.936-1.72 2.968-1.72 1.688-0.029 2.936 0.314 3.875 0.752l0.469 0.248 0.717-4.344c-1.032-0.406-2.656-0.844-4.656-0.844zM55.813 6c-1.251 0-2.189 0.376-2.72 1.688l-7.688 18.374h5.437c0.877-2.467 1.096-3 1.096-3 0.592 0 5.875 0 6.624 0 0 0 0.157 0.688 0.624 3h4.813l-4.187-20.061h-4zM53.405 18.938c0 0 0.437-1.157 2.064-5.594-0.032 0.032 0.437-1.157 0.688-1.907l0.374 1.72c0.968 4.781 1.189 5.781 1.189 5.781-0.813 0-3.283 0-4.315 0z"></path> </svg> </div><div class="payment-icon"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" viewBox="0 0 64 32"> <path d="M35.255 12.078h-2.396c-0.229 0-0.444 0.114-0.572 0.303l-3.306 4.868-1.4-4.678c-0.088-0.292-0.358-0.493-0.663-0.493h-2.355c-0.284 0-0.485 0.28-0.393 0.548l2.638 7.745-2.481 3.501c-0.195 0.275 0.002 0.655 0.339 0.655h2.394c0.227 0 0.439-0.111 0.569-0.297l7.968-11.501c0.191-0.275-0.006-0.652-0.341-0.652zM19.237 16.718c-0.23 1.362-1.311 2.276-2.691 2.276-0.691 0-1.245-0.223-1.601-0.644-0.353-0.417-0.485-1.012-0.374-1.674 0.214-1.35 1.313-2.294 2.671-2.294 0.677 0 1.227 0.225 1.589 0.65 0.365 0.428 0.509 1.027 0.404 1.686zM22.559 12.078h-2.384c-0.204 0-0.378 0.148-0.41 0.351l-0.104 0.666-0.166-0.241c-0.517-0.749-1.667-1-2.817-1-2.634 0-4.883 1.996-5.321 4.796-0.228 1.396 0.095 2.731 0.888 3.662 0.727 0.856 1.765 1.212 3.002 1.212 2.123 0 3.3-1.363 3.3-1.363l-0.106 0.662c-0.040 0.252 0.155 0.479 0.41 0.479h2.147c0.341 0 0.63-0.247 0.684-0.584l1.289-8.161c0.040-0.251-0.155-0.479-0.41-0.479zM8.254 12.135c-0.272 1.787-1.636 1.787-2.957 1.787h-0.751l0.527-3.336c0.031-0.202 0.205-0.35 0.41-0.35h0.345c0.899 0 1.747 0 2.185 0.511 0.262 0.307 0.341 0.761 0.242 1.388zM7.68 7.473h-4.979c-0.341 0-0.63 0.248-0.684 0.584l-2.013 12.765c-0.040 0.252 0.155 0.479 0.41 0.479h2.378c0.34 0 0.63-0.248 0.683-0.584l0.543-3.444c0.053-0.337 0.343-0.584 0.683-0.584h1.575c3.279 0 5.172-1.587 5.666-4.732 0.223-1.375 0.009-2.456-0.635-3.212-0.707-0.832-1.962-1.272-3.628-1.272zM60.876 7.823l-2.043 12.998c-0.040 0.252 0.155 0.479 0.41 0.479h2.055c0.34 0 0.63-0.248 0.683-0.584l2.015-12.765c0.040-0.252-0.155-0.479-0.41-0.479h-2.299c-0.205 0.001-0.379 0.148-0.41 0.351zM54.744 16.718c-0.23 1.362-1.311 2.276-2.691 2.276-0.691 0-1.245-0.223-1.601-0.644-0.353-0.417-0.485-1.012-0.374-1.674 0.214-1.35 1.313-2.294 2.671-2.294 0.677 0 1.227 0.225 1.589 0.65 0.365 0.428 0.509 1.027 0.404 1.686zM58.066 12.078h-2.384c-0.204 0-0.378 0.148-0.41 0.351l-0.104 0.666-0.167-0.241c-0.516-0.749-1.667-1-2.816-1-2.634 0-4.883 1.996-5.321 4.796-0.228 1.396 0.095 2.731 0.888 3.662 0.727 0.856 1.765 1.212 3.002 1.212 2.123 0 3.3-1.363 3.3-1.363l-0.106 0.662c-0.040 0.252 0.155 0.479 0.41 0.479h2.147c0.341 0 0.63-0.247 0.684-0.584l1.289-8.161c0.040-0.252-0.156-0.479-0.41-0.479zM43.761 12.135c-0.272 1.787-1.636 1.787-2.957 1.787h-0.751l0.527-3.336c0.031-0.202 0.205-0.35 0.41-0.35h0.345c0.899 0 1.747 0 2.185 0.511 0.261 0.307 0.34 0.761 0.241 1.388zM43.187 7.473h-4.979c-0.341 0-0.63 0.248-0.684 0.584l-2.013 12.765c-0.040 0.252 0.156 0.479 0.41 0.479h2.554c0.238 0 0.441-0.173 0.478-0.408l0.572-3.619c0.053-0.337 0.343-0.584 0.683-0.584h1.575c3.279 0 5.172-1.587 5.666-4.732 0.223-1.375 0.009-2.456-0.635-3.212-0.707-0.832-1.962-1.272-3.627-1.272z"></path> </svg> </div><div class="payment-icon"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" viewBox="0 0 64 32"> <path d="M7.114 14.656c-1.375-0.5-2.125-0.906-2.125-1.531 0-0.531 0.437-0.812 1.188-0.812 1.437 0 2.875 0.531 3.875 1.031l0.563-3.5c-0.781-0.375-2.406-1-4.656-1-1.594 0-2.906 0.406-3.844 1.188-1 0.812-1.5 2-1.5 3.406 0 2.563 1.563 3.688 4.125 4.594 1.625 0.594 2.188 1 2.188 1.656 0 0.625-0.531 0.969-1.5 0.969-1.188 0-3.156-0.594-4.437-1.343l-0.563 3.531c1.094 0.625 3.125 1.281 5.25 1.281 1.688 0 3.063-0.406 4.031-1.157 1.063-0.843 1.594-2.062 1.594-3.656-0.001-2.625-1.595-3.719-4.188-4.657zM21.114 9.125h-3v-4.219l-4.031 0.656-0.563 3.563-1.437 0.25-0.531 3.219h1.937v6.844c0 1.781 0.469 3 1.375 3.75 0.781 0.625 1.907 0.938 3.469 0.938 1.219 0 1.937-0.219 2.468-0.344v-3.688c-0.282 0.063-0.938 0.22-1.375 0.22-0.906 0-1.313-0.5-1.313-1.563v-6.156h2.406l0.595-3.469zM30.396 9.031c-0.313-0.062-0.594-0.093-0.876-0.093-1.312 0-2.374 0.687-2.781 1.937l-0.313-1.75h-4.093v14.719h4.687v-9.563c0.594-0.719 1.437-0.968 2.563-0.968 0.25 0 0.5 0 0.812 0.062v-4.344zM33.895 2.719c-1.375 0-2.468 1.094-2.468 2.469s1.094 2.5 2.468 2.5 2.469-1.124 2.469-2.5-1.094-2.469-2.469-2.469zM36.239 23.844v-14.719h-4.687v14.719h4.687zM49.583 10.468c-0.843-1.094-2-1.625-3.469-1.625-1.343 0-2.531 0.563-3.656 1.75l-0.25-1.469h-4.125v20.155l4.688-0.781v-4.719c0.719 0.219 1.469 0.344 2.125 0.344 1.157 0 2.876-0.313 4.188-1.75 1.281-1.375 1.907-3.5 1.907-6.313 0-2.499-0.469-4.405-1.407-5.593zM45.677 19.532c-0.375 0.687-0.969 1.094-1.625 1.094-0.468 0-0.906-0.093-1.281-0.281v-7c0.812-0.844 1.531-0.938 1.781-0.938 1.188 0 1.781 1.313 1.781 3.812 0.001 1.437-0.219 2.531-0.656 3.313zM62.927 10.843c-1.032-1.312-2.563-2-4.501-2-4 0-6.468 2.938-6.468 7.688 0 2.625 0.656 4.625 1.968 5.875 1.157 1.157 2.844 1.719 5.032 1.719 2 0 3.844-0.469 5-1.251l-0.501-3.219c-1.157 0.625-2.5 0.969-4 0.969-0.906 0-1.532-0.188-1.969-0.594-0.5-0.406-0.781-1.094-0.875-2.062h7.75c0.031-0.219 0.062-1.281 0.062-1.625 0.001-2.344-0.5-4.188-1.499-5.5zM56.583 15.094c0.125-2.093 0.687-3.062 1.75-3.062s1.625 1 1.687 3.062h-3.437z"></path> </svg> </div><div class="payment-icon"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" viewBox="0 0 64 32"> <path d="M42.667-0c-4.099 0-7.836 1.543-10.667 4.077-2.831-2.534-6.568-4.077-10.667-4.077-8.836 0-16 7.163-16 16s7.164 16 16 16c4.099 0 7.835-1.543 10.667-4.077 2.831 2.534 6.568 4.077 10.667 4.077 8.837 0 16-7.163 16-16s-7.163-16-16-16zM11.934 19.828l0.924-5.809-2.112 5.809h-1.188v-5.809l-1.056 5.809h-1.584l1.32-7.657h2.376v4.753l1.716-4.753h2.508l-1.32 7.657h-1.585zM19.327 18.244c-0.088 0.528-0.178 0.924-0.264 1.188v0.396h-1.32v-0.66c-0.353 0.528-0.924 0.792-1.716 0.792-0.442 0-0.792-0.132-1.056-0.396-0.264-0.351-0.396-0.792-0.396-1.32 0-0.792 0.218-1.364 0.66-1.716 0.614-0.44 1.364-0.66 2.244-0.66h0.66v-0.396c0-0.351-0.353-0.528-1.056-0.528-0.442 0-1.012 0.088-1.716 0.264 0.086-0.351 0.175-0.792 0.264-1.32 0.703-0.264 1.32-0.396 1.848-0.396 1.496 0 2.244 0.616 2.244 1.848 0 0.353-0.046 0.749-0.132 1.188-0.089 0.616-0.179 1.188-0.264 1.716zM24.079 15.076c-0.264-0.086-0.66-0.132-1.188-0.132s-0.792 0.177-0.792 0.528c0 0.177 0.044 0.31 0.132 0.396l0.528 0.264c0.792 0.442 1.188 1.012 1.188 1.716 0 1.409-0.838 2.112-2.508 2.112-0.792 0-1.366-0.044-1.716-0.132 0.086-0.351 0.175-0.836 0.264-1.452 0.703 0.177 1.188 0.264 1.452 0.264 0.614 0 0.924-0.175 0.924-0.528 0-0.175-0.046-0.308-0.132-0.396-0.178-0.175-0.396-0.308-0.66-0.396-0.792-0.351-1.188-0.924-1.188-1.716 0-1.407 0.792-2.112 2.376-2.112 0.792 0 1.32 0.045 1.584 0.132l-0.265 1.451zM27.512 15.208h-0.924c0 0.442-0.046 0.838-0.132 1.188 0 0.088-0.022 0.264-0.066 0.528-0.046 0.264-0.112 0.442-0.198 0.528v0.528c0 0.353 0.175 0.528 0.528 0.528 0.175 0 0.35-0.044 0.528-0.132l-0.264 1.452c-0.264 0.088-0.66 0.132-1.188 0.132-0.881 0-1.32-0.44-1.32-1.32 0-0.528 0.086-1.099 0.264-1.716l0.66-4.225h1.584l-0.132 0.924h0.792l-0.132 1.585zM32.66 17.32h-3.3c0 0.442 0.086 0.749 0.264 0.924 0.264 0.264 0.66 0.396 1.188 0.396s1.1-0.175 1.716-0.528l-0.264 1.584c-0.442 0.177-1.012 0.264-1.716 0.264-1.848 0-2.772-0.924-2.772-2.773 0-1.142 0.264-2.024 0.792-2.64 0.528-0.703 1.188-1.056 1.98-1.056 0.703 0 1.274 0.22 1.716 0.66 0.35 0.353 0.528 0.881 0.528 1.584 0.001 0.617-0.046 1.145-0.132 1.585zM35.3 16.132c-0.264 0.97-0.484 2.201-0.66 3.697h-1.716l0.132-0.396c0.35-2.463 0.614-4.4 0.792-5.809h1.584l-0.132 0.924c0.264-0.44 0.528-0.703 0.792-0.792 0.264-0.264 0.528-0.308 0.792-0.132-0.088 0.088-0.31 0.706-0.66 1.848-0.353-0.086-0.661 0.132-0.925 0.66zM41.241 19.697c-0.353 0.177-0.838 0.264-1.452 0.264-0.881 0-1.584-0.308-2.112-0.924-0.528-0.528-0.792-1.32-0.792-2.376 0-1.32 0.35-2.42 1.056-3.3 0.614-0.879 1.496-1.32 2.64-1.32 0.44 0 1.056 0.132 1.848 0.396l-0.264 1.584c-0.528-0.264-1.012-0.396-1.452-0.396-0.707 0-1.235 0.264-1.584 0.792-0.353 0.442-0.528 1.144-0.528 2.112 0 0.616 0.132 1.056 0.396 1.32 0.264 0.353 0.614 0.528 1.056 0.528 0.44 0 0.924-0.132 1.452-0.396l-0.264 1.717zM47.115 15.868c-0.046 0.264-0.066 0.484-0.066 0.66-0.088 0.442-0.178 1.035-0.264 1.782-0.088 0.749-0.178 1.254-0.264 1.518h-1.32v-0.66c-0.353 0.528-0.924 0.792-1.716 0.792-0.442 0-0.792-0.132-1.056-0.396-0.264-0.351-0.396-0.792-0.396-1.32 0-0.792 0.218-1.364 0.66-1.716 0.614-0.44 1.32-0.66 2.112-0.66h0.66c0.086-0.086 0.132-0.218 0.132-0.396 0-0.351-0.353-0.528-1.056-0.528-0.442 0-1.012 0.088-1.716 0.264 0-0.351 0.086-0.792 0.264-1.32 0.703-0.264 1.32-0.396 1.848-0.396 1.496 0 2.245 0.616 2.245 1.848 0.001 0.089-0.021 0.264-0.065 0.529zM49.69 16.132c-0.178 0.528-0.396 1.762-0.66 3.697h-1.716l0.132-0.396c0.35-1.935 0.614-3.872 0.792-5.809h1.584c0 0.353-0.046 0.66-0.132 0.924 0.264-0.44 0.528-0.703 0.792-0.792 0.35-0.175 0.614-0.218 0.792-0.132-0.353 0.442-0.574 1.056-0.66 1.848-0.353-0.086-0.66 0.132-0.925 0.66zM54.178 19.828l0.132-0.528c-0.353 0.442-0.838 0.66-1.452 0.66-0.707 0-1.188-0.218-1.452-0.66-0.442-0.614-0.66-1.232-0.66-1.848 0-1.142 0.308-2.067 0.924-2.773 0.44-0.703 1.056-1.056 1.848-1.056 0.528 0 1.056 0.264 1.584 0.792l0.264-2.244h1.716l-1.32 7.657h-1.585zM16.159 17.98c0 0.442 0.175 0.66 0.528 0.66 0.35 0 0.614-0.132 0.792-0.396 0.264-0.264 0.396-0.66 0.396-1.188h-0.397c-0.881 0-1.32 0.31-1.32 0.924zM31.076 15.076c-0.088 0-0.178-0.043-0.264-0.132h-0.264c-0.528 0-0.881 0.353-1.056 1.056h1.848v-0.396l-0.132-0.264c-0.001-0.086-0.047-0.175-0.133-0.264zM43.617 17.98c0 0.442 0.175 0.66 0.528 0.66 0.35 0 0.614-0.132 0.792-0.396 0.264-0.264 0.396-0.66 0.396-1.188h-0.396c-0.881 0-1.32 0.31-1.32 0.924zM53.782 15.076c-0.353 0-0.66 0.22-0.924 0.66-0.178 0.264-0.264 0.749-0.264 1.452 0 0.792 0.264 1.188 0.792 1.188 0.35 0 0.66-0.175 0.924-0.528 0.264-0.351 0.396-0.879 0.396-1.584-0.001-0.792-0.311-1.188-0.925-1.188z"></path> </svg> </div><div class="payment-icon"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" viewBox="0 0 64 32"> <path d="M13.043 8.356c-0.46 0-0.873 0.138-1.24 0.413s-0.662 0.681-0.885 1.217c-0.223 0.536-0.334 1.112-0.334 1.727 0 0.568 0.119 0.99 0.358 1.265s0.619 0.413 1.141 0.413c0.508 0 1.096-0.131 1.765-0.393v1.327c-0.693 0.262-1.389 0.393-2.089 0.393-0.884 0-1.572-0.254-2.063-0.763s-0.736-1.229-0.736-2.161c0-0.892 0.181-1.712 0.543-2.462s0.846-1.32 1.452-1.709 1.302-0.584 2.089-0.584c0.435 0 0.822 0.038 1.159 0.115s0.7 0.217 1.086 0.421l-0.616 1.276c-0.369-0.201-0.673-0.333-0.914-0.398s-0.478-0.097-0.715-0.097zM19.524 12.842h-2.47l-0.898 1.776h-1.671l3.999-7.491h1.948l0.767 7.491h-1.551l-0.125-1.776zM19.446 11.515l-0.136-1.786c-0.035-0.445-0.052-0.876-0.052-1.291v-0.184c-0.153 0.408-0.343 0.84-0.569 1.296l-0.982 1.965h1.739zM27.049 12.413c0 0.711-0.257 1.273-0.773 1.686s-1.213 0.62-2.094 0.62c-0.769 0-1.389-0.153-1.859-0.46v-1.398c0.672 0.367 1.295 0.551 1.869 0.551 0.39 0 0.694-0.072 0.914-0.217s0.329-0.343 0.329-0.595c0-0.147-0.024-0.275-0.070-0.385s-0.114-0.214-0.201-0.309c-0.087-0.095-0.303-0.269-0.648-0.52-0.481-0.337-0.818-0.67-1.013-1s-0.293-0.685-0.293-1.066c0-0.439 0.108-0.831 0.324-1.176s0.523-0.614 0.922-0.806 0.857-0.288 1.376-0.288c0.755 0 1.446 0.168 2.073 0.505l-0.569 1.189c-0.543-0.252-1.044-0.378-1.504-0.378-0.289 0-0.525 0.077-0.71 0.23s-0.276 0.355-0.276 0.607c0 0.207 0.058 0.389 0.172 0.543s0.372 0.36 0.773 0.615c0.421 0.272 0.736 0.572 0.945 0.9s0.313 0.712 0.313 1.151zM33.969 14.618h-1.597l0.7-3.22h-2.46l-0.7 3.22h-1.592l1.613-7.46h1.597l-0.632 2.924h2.459l0.632-2.924h1.592l-1.613 7.46zM46.319 9.831c0 0.963-0.172 1.824-0.517 2.585s-0.816 1.334-1.415 1.722c-0.598 0.388-1.288 0.582-2.067 0.582-0.891 0-1.587-0.251-2.086-0.753s-0.749-1.198-0.749-2.090c0-0.902 0.172-1.731 0.517-2.488s0.82-1.338 1.425-1.743c0.605-0.405 1.306-0.607 2.099-0.607 0.888 0 1.575 0.245 2.063 0.735s0.73 1.176 0.73 2.056zM43.395 8.356c-0.421 0-0.808 0.155-1.159 0.467s-0.627 0.739-0.828 1.283-0.3 1.135-0.3 1.771c0 0.5 0.116 0.877 0.348 1.133s0.558 0.383 0.979 0.383 0.805-0.148 1.151-0.444c0.346-0.296 0.617-0.714 0.812-1.255s0.292-1.148 0.292-1.822c0-0.483-0.113-0.856-0.339-1.12-0.227-0.264-0.546-0.396-0.957-0.396zM53.427 14.618h-1.786l-1.859-5.644h-0.031l-0.021 0.163c-0.111 0.735-0.227 1.391-0.344 1.97l-0.757 3.511h-1.436l1.613-7.46h1.864l1.775 5.496h0.021c0.042-0.259 0.109-0.628 0.203-1.107s0.407-1.942 0.94-4.388h1.43l-1.613 7.461zM13.296 20.185c0 0.98-0.177 1.832-0.532 2.556s-0.868 1.274-1.539 1.652c-0.672 0.379-1.464 0.568-2.376 0.568h-2.449l1.678-7.68h2.15c0.977 0 1.733 0.25 2.267 0.751s0.801 1.219 0.801 2.154zM8.925 23.615c0.536 0 1.003-0.133 1.401-0.399s0.71-0.657 0.934-1.174c0.225-0.517 0.337-1.108 0.337-1.773 0-0.54-0.131-0.95-0.394-1.232s-0.64-0.423-1.132-0.423h-0.624l-1.097 5.001h0.575zM18.64 24.96h-4.436l1.678-7.68h4.442l-0.293 1.334h-2.78l-0.364 1.686h2.59l-0.299 1.334h-2.59l-0.435 1.98h2.78l-0.293 1.345zM20.509 24.96l1.678-7.68h1.661l-1.39 6.335h2.78l-0.294 1.345h-4.436zM26.547 24.96l1.694-7.68h1.656l-1.694 7.68h-1.656zM33.021 23.389c0.282-0.774 0.481-1.27 0.597-1.487l2.346-4.623h1.716l-4.061 7.68h-1.814l-0.689-7.68h1.602l0.277 4.623c0.015 0.157 0.022 0.39 0.022 0.699-0.007 0.361-0.018 0.623-0.033 0.788h0.038zM41.678 24.96h-4.437l1.678-7.68h4.442l-0.293 1.334h-2.78l-0.364 1.686h2.59l-0.299 1.334h-2.59l-0.435 1.98h2.78l-0.293 1.345zM45.849 22.013l-0.646 2.947h-1.656l1.678-7.68h1.949c0.858 0 1.502 0.179 1.933 0.536s0.646 0.881 0.646 1.571c0 0.554-0.15 1.029-0.451 1.426s-0.733 0.692-1.298 0.885l1.417 3.263h-1.803l-1.124-2.947h-0.646zM46.137 20.689h0.424c0.474 0 0.843-0.1 1.108-0.3s0.396-0.504 0.396-0.914c0-0.287-0.086-0.502-0.258-0.646s-0.442-0.216-0.812-0.216h-0.402l-0.456 2.076zM53.712 20.39l2.031-3.11h1.857l-3.355 4.744-0.646 2.936h-1.645l0.646-2.936-1.281-4.744h1.694l0.7 3.11z"></path> </svg> </div></div> </div> <div class="footer-primary pull-left"> <div class="menu-main-menu-container"><ul id="menu-main-menu-1" class="links footer-nav uppercase"><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-home menu-item-261"><a href="https://phukiendienthoaivn.com/">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-product_cat menu-item-1107"><a href="https://phukiendienthoaivn.com/bo-cu-cap-sac/">Bộ Củ, Cáp Sạc</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-product_cat menu-item-1108"><a href="https://phukiendienthoaivn.com/sac-du-phong/">Sạc Dự Phòng</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-product_cat menu-item-1319"><a href="https://phukiendienthoaivn.com/op-lung-iphone/">Ốp lưng Iphone</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-product_cat menu-item-has-children menu-item-1111"><a href="https://phukiendienthoaivn.com/tai-nghe/">Tai Nghe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-product_cat menu-item-1110"><a href="https://phukiendienthoaivn.com/kinh-cuong-luc-mieng-dan/">Kính Cường Lực, Miếng Dán</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-1513"><a href="https://phukiendienthoaivn.com/category/review-cong-nghe/">Review công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent menu-item-1688"><a href="https://phukiendienthoaivn.com/category/thu-thuat-dien-thoai/">Thủ thuật điện thoại</a></li> </ul></div> <div class="copyright-footer"> Phát triển bởi <a href="#">WEBDESIGN</a> | <a href="#">WEBDESIGN</a> </div> </div> </div> </div> <a href="#top" class="back-to-top button icon invert plain fixed bottom z-1 is-outline hide-for-medium circle" id="top-link" aria-label="Go to top"><i class="icon-angle-up" ></i></a> </footer> </div> <div id="main-menu" class="mobile-sidebar no-scrollbar mfp-hide"> <div class="sidebar-menu no-scrollbar "> <ul class="nav nav-sidebar nav-vertical nav-uppercase"> <li class="header-search-form search-form html relative has-icon"> <div class="header-search-form-wrapper"> <div class="searchform-wrapper ux-search-box relative is-normal"><form role="search" method="get" class="searchform" action="https://phukiendienthoaivn.com/"> <div class="flex-row relative"> <div class="flex-col flex-grow"> <label class="screen-reader-text" for="woocommerce-product-search-field-1">Tìm kiếm:</label> <input type="search" id="woocommerce-product-search-field-1" class="search-field mb-0" placeholder="Vui lòng nhập tên sản phẩm..." value="" name="s" /> <input type="hidden" name="post_type" value="product" /> </div> <div class="flex-col"> <button type="submit" value="Tìm kiếm" class="ux-search-submit submit-button secondary button icon mb-0" aria-label="Submit"> <i class="icon-search" ></i> </button> </div> </div> <div class="live-search-results text-left z-top"></div> </form> </div> </div> </li><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-home menu-item-261"><a href="https://phukiendienthoaivn.com/">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-product_cat menu-item-1107"><a href="https://phukiendienthoaivn.com/bo-cu-cap-sac/">Bộ Củ, Cáp Sạc</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-product_cat menu-item-1108"><a href="https://phukiendienthoaivn.com/sac-du-phong/">Sạc Dự Phòng</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-product_cat menu-item-1319"><a href="https://phukiendienthoaivn.com/op-lung-iphone/">Ốp lưng Iphone</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-product_cat menu-item-has-children menu-item-1111"><a href="https://phukiendienthoaivn.com/tai-nghe/">Tai Nghe</a> <ul class="sub-menu nav-sidebar-ul children"> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-product_cat menu-item-1483"><a href="https://phukiendienthoaivn.com/tai-nghe-airpods-rep-11/">Tai nghe airpods rep 1:1</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-product_cat menu-item-1112"><a href="https://phukiendienthoaivn.com/co-day/">Có Dây</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-product_cat menu-item-1113"><a href="https://phukiendienthoaivn.com/khong-day/">Không Dây</a></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-product_cat menu-item-1110"><a href="https://phukiendienthoaivn.com/kinh-cuong-luc-mieng-dan/">Kính Cường Lực, Miếng Dán</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-1513"><a href="https://phukiendienthoaivn.com/category/review-cong-nghe/">Review công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent menu-item-1688"><a href="https://phukiendienthoaivn.com/category/thu-thuat-dien-thoai/">Thủ thuật điện thoại</a></li> <li class="account-item has-icon menu-item"> <a href="https://phukiendienthoaivn.com/tai-khoan/" class="nav-top-link nav-top-not-logged-in"> <span class="header-account-title"> Đăng nhập </span> </a> </li> </ul> </div> </div> <div id="fb-root"></div> <script async defer crossorigin="anonymous" src="https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v12.0&appId=1030696063941638&autoLogAppEvents=1"> </script> <!-- Google Tag Manager (noscript) --> <noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-N8KBCHF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript> <!-- End Google Tag Manager (noscript) --> <div id="fb-root"></div> <script async defer crossorigin="anonymous" src="https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v6.0&appId=2814791848587694&autoLogAppEvents=1"></script> <div id="login-form-popup" class="lightbox-content mfp-hide"> <div class="woocommerce-notices-wrapper"></div> <div class="account-container lightbox-inner"> <div class="account-login-inner"> <h3 class="uppercase">Đăng nhập</h3> <form class="woocommerce-form woocommerce-form-login login" method="post"> <p class="woocommerce-form-row woocommerce-form-row--wide form-row form-row-wide"> <label for="username">Tên tài khoản hoặc địa chỉ email <span class="required">*</span></label> <input type="text" class="woocommerce-Input woocommerce-Input--text input-text" name="username" id="username" autocomplete="username" value="" /> </p> <p class="woocommerce-form-row woocommerce-form-row--wide form-row form-row-wide"> <label for="password">Mật khẩu <span class="required">*</span></label> <input class="woocommerce-Input woocommerce-Input--text input-text" type="password" name="password" id="password" autocomplete="current-password" /> </p> <p class="form-row"> <label class="woocommerce-form__label woocommerce-form__label-for-checkbox woocommerce-form-login__rememberme"> <input class="woocommerce-form__input woocommerce-form__input-checkbox" name="rememberme" type="checkbox" id="rememberme" value="forever" /> <span>Ghi nhớ mật khẩu</span> </label> <input type="hidden" id="woocommerce-login-nonce" name="woocommerce-login-nonce" value="b5eca41483" /><input type="hidden" name="_wp_http_referer" value="/hot-huong-dan-lam-man-hinh-khoa-minion-cuc-dep-cho-android/" /> <button type="submit" class="woocommerce-button button woocommerce-form-login__submit" name="login" value="Đăng nhập">Đăng nhập</button> </p> <p class="woocommerce-LostPassword lost_password"> <a href="https://phukiendienthoaivn.com/tai-khoan/lost-password/">Quên mật khẩu?</a> </p> </form> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> (function () { var c = document.body.className; c = c.replace(/woocommerce-no-js/, 'woocommerce-js'); document.body.className = c; })(); </script> <script type='text/javascript' src='https://phukiendienthoaivn.com/wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js?ver=0.13.7' id='regenerator-runtime-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://phukiendienthoaivn.com/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js?ver=3.15.0' id='wp-polyfill-js'></script> <script type='text/javascript' id='contact-form-7-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var wpcf7 = {"api":{"root":"https:\/\/phukiendienthoaivn.com\/wp-json\/","namespace":"contact-form-7\/v1"}}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/index.js?ver=5.5.2' id='contact-form-7-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jquery-blockui/jquery.blockUI.min.js?ver=2.7.0-wc.5.8.0' id='jquery-blockui-js'></script> <script type='text/javascript' id='wc-add-to-cart-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var wc_add_to_cart_params = {"ajax_url":"\/wp-admin\/admin-ajax.php","wc_ajax_url":"\/?wc-ajax=%%endpoint%%","i18n_view_cart":"Xem gi\u1ecf h\u00e0ng","cart_url":"https:\/\/phukiendienthoaivn.com\/gio-hang\/","is_cart":"","cart_redirect_after_add":"no"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/add-to-cart.min.js?ver=5.8.0' id='wc-add-to-cart-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/js-cookie/js.cookie.min.js?ver=2.1.4-wc.5.8.0' id='js-cookie-js'></script> <script type='text/javascript' id='woocommerce-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var woocommerce_params = {"ajax_url":"\/wp-admin\/admin-ajax.php","wc_ajax_url":"\/?wc-ajax=%%endpoint%%"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/woocommerce.min.js?ver=5.8.0' id='woocommerce-js'></script> <script type='text/javascript' id='wc-cart-fragments-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var wc_cart_fragments_params = {"ajax_url":"\/wp-admin\/admin-ajax.php","wc_ajax_url":"\/?wc-ajax=%%endpoint%%","cart_hash_key":"wc_cart_hash_bb96a0fc569aa34f1f5af2814a1b72ab","fragment_name":"wc_fragments_bb96a0fc569aa34f1f5af2814a1b72ab","request_timeout":"5000"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/cart-fragments.min.js?ver=5.8.0' id='wc-cart-fragments-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/themes/flatsome/inc/extensions/flatsome-live-search/flatsome-live-search.js?ver=3.14.3' id='flatsome-live-search-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://phukiendienthoaivn.com/wp-includes/js/hoverIntent.min.js?ver=1.10.1' id='hoverIntent-js'></script> <script type='text/javascript' id='flatsome-js-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var flatsomeVars = {"theme":{"version":"3.14.3"},"ajaxurl":"https:\/\/phukiendienthoaivn.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","rtl":"","sticky_height":"50","assets_url":"https:\/\/phukiendienthoaivn.com\/wp-content\/themes\/flatsome\/assets\/js\/","lightbox":{"close_markup":"<button title=\"%title%\" type=\"button\" class=\"mfp-close\"><svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"28\" height=\"28\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" class=\"feather feather-x\"><line x1=\"18\" y1=\"6\" x2=\"6\" y2=\"18\"><\/line><line x1=\"6\" y1=\"6\" x2=\"18\" y2=\"18\"><\/line><\/svg><\/button>","close_btn_inside":false},"user":{"can_edit_pages":false},"i18n":{"mainMenu":"Main Menu"},"options":{"cookie_notice_version":"1","swatches_layout":false,"swatches_box_select_event":false,"swatches_box_behavior_selected":false,"swatches_box_update_urls":"1","swatches_box_reset":false,"swatches_box_reset_extent":false,"swatches_box_reset_time":300,"search_result_latency":"0"},"is_mini_cart_reveal":"1"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/themes/flatsome/assets/js/flatsome.js?ver=295a0d1d1e8168b25a51f884bffa7b33' id='flatsome-js-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/themes/flatsome/inc/extensions/flatsome-lazy-load/flatsome-lazy-load.js?ver=3.14.3' id='flatsome-lazy-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/themes/flatsome/assets/js/woocommerce.js?ver=b3c807cf00d38de8d7f31c1197eb135d' id='flatsome-theme-woocommerce-js-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://phukiendienthoaivn.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=5.8.1' id='comment-reply-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://phukiendienthoaivn.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.8.1' id='wp-embed-js'></script> <script type='text/javascript' id='zxcvbn-async-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var _zxcvbnSettings = {"src":"https:\/\/phukiendienthoaivn.com\/wp-includes\/js\/zxcvbn.min.js"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://phukiendienthoaivn.com/wp-includes/js/zxcvbn-async.min.js?ver=1.0' id='zxcvbn-async-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://phukiendienthoaivn.com/wp-includes/js/dist/hooks.min.js?ver=a7edae857aab69d69fa10d5aef23a5de' id='wp-hooks-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://phukiendienthoaivn.com/wp-includes/js/dist/i18n.min.js?ver=5f1269854226b4dd90450db411a12b79' id='wp-i18n-js'></script> <script type='text/javascript' id='wp-i18n-js-after'> wp.i18n.setLocaleData( { 'text direction\u0004ltr': [ 'ltr' ] } ); </script> <script type='text/javascript' id='password-strength-meter-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var pwsL10n = {"unknown":"M\u1eadt kh\u1ea9u m\u1ea1nh kh\u00f4ng x\u00e1c \u0111\u1ecbnh","short":"R\u1ea5t y\u1ebfu","bad":"Y\u1ebfu","good":"Trung b\u00ecnh","strong":"M\u1ea1nh","mismatch":"M\u1eadt kh\u1ea9u kh\u00f4ng kh\u1edbp"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' id='password-strength-meter-js-translations'> ( function( domain, translations ) { var localeData = translations.locale_data[ domain ] || translations.locale_data.messages; localeData[""].domain = domain; wp.i18n.setLocaleData( localeData, domain ); } )( "default", {"translation-revision-date":"2021-08-02 03:13:39+0000","generator":"GlotPress\/3.0.0-alpha.2","domain":"messages","locale_data":{"messages":{"":{"domain":"messages","plural-forms":"nplurals=1; plural=0;","lang":"vi_VN"},"%1$s is deprecated since version %2$s! Use %3$s instead. Please consider writing more inclusive code.":["%1$s \u0111\u00e3 ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng t\u1eeb phi\u00ean b\u1ea3n %2$s! S\u1eed d\u1ee5ng thay th\u1ebf b\u1eb1ng %3$s."]}},"comment":{"reference":"wp-admin\/js\/password-strength-meter.js"}} ); </script> <script type='text/javascript' src='https://phukiendienthoaivn.com/wp-admin/js/password-strength-meter.min.js?ver=5.8.1' id='password-strength-meter-js'></script> <script type='text/javascript' id='wc-password-strength-meter-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var wc_password_strength_meter_params = {"min_password_strength":"3","stop_checkout":"","i18n_password_error":"Vui l\u00f2ng nh\u1eadp m\u1eadt kh\u1ea9u kh\u00f3 h\u01a1n.","i18n_password_hint":"G\u1ee3i \u00fd: M\u1eadt kh\u1ea9u ph\u1ea3i c\u00f3 \u00edt nh\u1ea5t 12 k\u00fd t\u1ef1. \u0110\u1ec3 n\u00e2ng cao \u0111\u1ed9 b\u1ea3o m\u1eadt, s\u1eed d\u1ee5ng ch\u1eef in hoa, in th\u01b0\u1eddng, ch\u1eef s\u1ed1 v\u00e0 c\u00e1c k\u00fd t\u1ef1 \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t nh\u01b0 ! \" ? $ % ^ & )."}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/password-strength-meter.min.js?ver=5.8.0' id='wc-password-strength-meter-js'></script> </body> </html>