Gói Tello Mobile dành cho cha mẹ với dữ liệu không giới hạn cho 1 dòng: Chi phí & Đánh giá

Gói Dành cho Cha mẹ và các gói dành cho gia đình khác của Tello có khả năng tùy chỉnh cao, cho phép chúng phù hợp với nhu cầu của bạn bất cứ lúc nào. Điều này có thể giúp bạn tiết kiệm tiền nếu bạn không sử dụng nhiều dữ liệu hoặc bạn có thể nâng cấp nếu bạn cần thêm một chút dữ liệu mỗi tháng.

Các tính năng của Tello Mobile cho Gói dành cho Cha mẹ

Bao nhiêu phút, tin nhắn và GB dữ liệu được bao gồm trong gói Tello Mobile cho phụ huynh?

Theo mặc định, gói Dành cho cha mẹ có tính năng gọi và nhắn tin không giới hạn, nhưng bạn có thể hạ cấp nếu không sử dụng nhiều. Theo mặc định, gói này cung cấp dữ liệu không giới hạn cho mỗi thiết bị. Bạn cũng có thể hạ cấp số tiền này bất kỳ lúc nào.

Điện thoại di động Tello nhanh như thế nào đối với gói cước của cha mẹ?

Bạn có thể tận hưởng tốc độ 4G LTE với gói Dành cho cha mẹ nhờ khả năng kết nối với mạng không dây toàn quốc của Sprint. Vì đây là gói không giới hạn theo mặc định, việc sử dụng của bạn sẽ không bị hạn chế trừ khi mạng bị tắc nghẽn.

Có loại hợp đồng nào cho gói Tello dành cho phụ huynh?

Chương trình Dành cho Cha mẹ không có bất kỳ hợp đồng nào.

Gói Tello Mobile dành cho Phụ huynh có Tính phí Không?

Gói Dành cho Cha mẹ không có bất kỳ khoản phí vượt quá nào.

Những tính năng quốc tế nào được bao gồm với gói cước di động Tello dành cho phụ huynh?

Gói Dành cho Cha mẹ không cung cấp các dịch vụ chuyển vùng quốc tế.

Gói Tello Mobile cho Phụ huynh có Bao gồm Điểm truy cập Di động không?

Điểm truy cập di động được bao gồm trong gói này.

[elementor-template id=”4416″]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.