Các ứng dụng đã gỡ cài đặt đang sử dụng dữ liệu trên iPhone của tôi! (Không, không phải.)

Bạn đang cuộn qua Cài đặt -> Di động để xác định ứng dụng nào đang sử dụng nhiều dữ liệu nhất trên iPhone của bạn và bạn gặp phải điều gì đó không mong muốn ở cuối danh sách: Các ứng dụng bạn đã gỡ cài đặt vẫn đang sử dụng dữ liệu di động của bạn! Làm thế nào mà nó thậm chí khả thi? May mắn thay, nó không phải – và họ không.

ứng dụng đã gỡ cài đặt

Trong bài viết này, tôi sẽ làm rõ sự nhầm lẫn về tại sao có vẻ như các ứng dụng đã gỡ cài đặt vẫn đang sử dụng dữ liệu trên iPhone của bạn, vì vậy bạn có thể yên tâm khi biết rằng các ứng dụng của bạn chưa quay trở lại để sử dụng dữ liệu của bạn từ bên ngoài.

Trước tiên, hãy hiểu cài đặt nào -> Mạng di động thực sự dành cho

Phần Di động của Cài đặt được thiết kế để cung cấp cho bạn ý tưởng chính xác về lượng dữ liệu bạn đã sử dụng kể từ lần cuối bạn đặt lại thống kê. Nếu bạn đang đốt hết gói dữ liệu của mình và không biết tại sao, danh sách này có thể là một cứu cánh.

cài đặt -> di động” width=”169″ height=”300″ data-wp-pid=”3733″  data-lazy- src=”https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2021/06/1623113940_305_Cac-ung-dung-da-go-cai-dat-dang-su-dung.png”/></p>
<p><noscript><img loading=

Ứng dụng đã gỡ cài đặt: Bằng chứng

ứng dụng yelp trong các ứng dụng đã gỡ cài đặt

Hãy lấy kịch bản lý thuyết của chúng tôi và đưa nó vào thử nghiệm. Chúng tôi sẽ xem xét Ứng dụng đã gỡ cài đặt trong Cài đặt -> Di động trên iPhone của tôi, gỡ cài đặt ứng dụng Yelp và xem liệu dữ liệu mà ứng dụng Yelp đã sử dụng trước đó có được thêm vào Ứng dụng đã gỡ cài đặt hay không.

Trước khi chúng tôi gỡ cài đặt, ứng dụng Yelp đã sử dụng 23,1 MB dữ liệu di động và tổng lượng dữ liệu ứng dụng mà tôi đã gỡ cài đặt trước đó đã sử dụng là 49,7 MB.

Tôi xóa ứng dụng Yelp và quay lại Cài đặt -> Di động. Tôi nhận thấy hai điều ngay lập tức: Ứng dụng Yelp đã biến mất và Ứng dụng Gỡ cài đặt đã tăng lên 74,6 MB.

Như tôi đã nói ở trên, chúng ta có thể lấy tổng lượng dữ liệu mà ứng dụng Yelp đã sử dụng (23,1 MB) và thêm nó vào tổng số Ứng dụng đã gỡ cài đặt trước đó (49,7 MB) và kết thúc bằng tổng số Ứng dụng đã gỡ cài đặt mới của 74,6 MB. Nhưng chúng tôi không.

các ứng dụng đã gỡ cài đặt sau khi gỡ cài đặt

Khi chúng tôi gỡ cài đặt ứng dụng Yelp, đáng lẽ chúng tôi đã có tổng cộng 72,8 MB trong Ứng dụng đã gỡ cài đặt. Thêm 1,8 MB có nghĩa là ứng dụng Yelp chịu trách nhiệm cho 1,8 MB dữ liệu trong phần có tên Dịch vụ hệ thống, mà nó có thể được sử dụng trong khi xác định vị trí của tôi.

cài đặt -> mạng di động -> dịch vụ hệ thống” width=”169″ height=”300″ data-wp-pid=”3739″  data-lazy- src=”https://phukiendienthoaivn.com/wp-content/uploads/2021/06/1623113945_65_Cac-ung-dung-da-go-cai-dat-dang-su-dung.png”/></p>
<p><noscript><img loading=

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *