11 câu nói bất hủ của Steve Jobs

Trang tin BuzzFeed vừa tổng hợp 11 phát ngôn kinh điển của Steve Jobs – người đã trở thành huyền thoại của giới công nghệ trên toàn thế giới. Những câu nói của ông luôn có tầm ảnh hưởng và sức truyền cảm mạnh mẽ đối với người nghe.

1. Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life – Thời gian của bạn luôn có hạn, vì vậy đừng lãng phí nó để sống cuộc đời khác.

(Bài phát biểu tại Đại học Standford, 2005)

11 câu nói kinh điển của Steve Jobs

2. It’s more fun to be a pirate than to join the navy – Làm một tên cướp biển thú vị hơn là làm một anh lính hải quân.

(“Odyssey: Pepsi to Apple – A Journey of Adventure, Ideas, and the Future”, 1987)

11 câu nói kinh điển của Steve Jobs

3. Being the richest man in the cemetery doesn’t matter to me. Going to bed at night saying we’ve done something wonderful, that’s what matters to me. – Trở thành người giàu nhất không phải là điều quan trọng nhất, tôi luôn tự nhắc đến những việc mình đã làm được những gì trước khi đi ngủ để cố gắng làm những việc tốt hơn sau khi thức giấc.

(CNNMoney / Fortune, 1993)

11 câu nói kinh điển của Steve Jobs

4. The only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. – Cách duy nhất để cảm thấy hài lòng là làm những việc mà bạn cho là vĩ đại.

(Bài phát biểu tại Đại học Standford, 2005)

11 câu nói kinh điển của Steve Jobs

5. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart. – Luôn nhớ rằng mình sẽ chết là cách tốt nhất mà tôi biết để tránh suy nghĩ rằng mình sẽ mất đi một cái gì đó. Bạn không có gì để mất, vì vậy, hãy nghe theo tiếng gọi của trái tim mình.

(Bài phát biểu tại Đại học Standford, 2005)

11 câu nói kinh điển của Steve Jobs

6. Sometimes when you innovate, you make mistakes. It is best to admit them quickly, and get on with improving your other innovations. – Đôi khi trong lúc bạn làm theo những ý tưởng mới cũng đồng nghĩa với việc thực hiện những công việc sai lầm. Cách tốt nhất là nhanh chóng thừa nhận chúng và tiếp tục thực hiện thật tốt những sáng kiến khác.

(“Steve Jobs, the Journey Is the Reward”, Jeffrey S. Young, 1988)

11 câu nói kinh điển của Steve Jobs

7. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. – Đừng để những ý kiến của người khác mà làm mất tiếng nói của trái tim bạn.

(Bài phát biểu tại Đại học Standford, 2005)

11 câu nói kinh điển của Steve Jobs

8. You have to trust in something – your gut, destiny, life, karma, whatever. This approach has never let me down, and it has made all the difference in my life. – Bạn phải tin tưởng vào một cái gì đó – linh tính, số phận, cuộc đời, thuyết nhân quả hay bất cứ điều gì. Cách tiếp cận này chưa bao giờ làm tôi thất vọng và nó đã tạo ra sự khác biệt trong cuộc đời tôi.

(Bài phát biểu tại Đại học Standford, 2005)

11 câu nói kinh điển của Steve Jobs

9. Great things in business are never done by one person, they’re done by a team of people. – Những điều tuyệt vời trong kinh doanh không bao giờ được thực hiện bởi một người, chúng đến từ cả một tập thể.

(“60 Minutes”, 2003)

11 câu nói kinh điển của Steve Jobs

10. It’s not about money. It’s about the people you have, how you’re led, and how much you get it. – Vấn đề không phải là tiền bạc. Vấn đề nằm ở bài học làm người, cách bạn làm nhà lãnh đạo và những gì mà bạn thu nhận được.

(Fortune, 1998)

11 câu nói kinh điển của Steve Jobs

11. Keep looking. Don’t settle. – Hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng bỏ cuộc.

(Bài phát biểu tại Đại học Standford, 2005)

11 câu nói kinh điển của Steve Jobs

Q.S


[elementor-template id=”4416″]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.